Categories
Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Ştiri

ICCJ. Natura juridică a renunţării la judecată

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că manifestarea de voință, în sensul de a se renunța la judecată, reprezintă o desistare, un act de dispoziție care nu este supus cenzurii instanței, conform principiului disponibilității care guvernează procesul civil, prevăzut de art. 9 C. proc. civ. În această situaţie, instanţa, conform art. 22 alin. 6 C. proc. civ.  Judecătorul trebuie să se pronunțe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a depăși limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel ia act de renunţarea la judecata recursului.

Cele de mai sus le regăsim în Decizia nr. 1759 din data de 12 mai 2017 pronunţată de Secţia de contecios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având ca obiect anulare raport de evaluare ANI.