Categories
Administraţie publică locală Articole Economie Protectia mediului

Vânzarea pungilor de transport din plastic subțire prevăzute cu mâner nu va mai fi îngăduită

Le vedem zilnic, în cele mai neașteptate locuri! Deșeurile din material plastic sunt aproape omniprezente. Aruncate de către indivizi inconștienți, cu severe carențe de educație, și adesea ignorate de către autoritățile locale, deșeurile de plastic sunt luate de către vânt sau transportate de către șuvoaiele de apă, fiind împrăștiate care încotro.

Din vârf de munte și până în aglomerările urbane, aceste deșeuri sunt capabile, atunci când sunt prezente în număr mare, să transforme orice loc într-un peisaj dezolant, demn de cele mai urâte vise, oricât ar fi fost de frumos anterior. Privind la deșeurile împrăștiate prin păduri, prin albiile râurilor, în fostele zone industriale sau pe la margini de oraș realizezi că nu tot omul sfințește locul. În multe dintre orașele și satele României gestionarea modernă a deșeurilor e doar o glumă sau a devenit o sintagmă lipsită de înțeles.

 

Ce reiese din știrile juridice?

Recent, legiuitorul a introdus o interdicție legată de importul și comercializarea pungilor de plastic subțire, ce va fi analizată în continuare. În „Monitorul Oficial” 311/2018 a fost publicată Legea 87/2018 pentru modificarea și completarea Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Începând cu data de 01.07.2018 se interzice introducerea pe piața națională a pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner iar începând cu data de 01.01.2019 va fi interzisă și comercializarea pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire, cu mâner.

Potrivit definițiilor introduse prin noul act normativ, pungile de transport din plastic subțire sunt caracterizate de o „grosime a peretelui” mai mică de 50 de microni. Pungile de transport din plastic foarte subțire sunt cele ce au, conform legii, „grosimea peretelui mai mică de 15 microni”, fiind necesare din motive de igienă sau fiind utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la preîntâmpinarea risipei de alimente.

La rândul lor, „pungile de transport din plastic oxodegradabile” sunt cele fabricate din materiale plastice care conțin aditivi al cărui rol e de-a înlesni „fragmentarea materialelor plastice în microfragmente”.

 

Obligații pentru operatorii economici și nu numai

Operatorii economici producători de ambalaje sau de produse ambalate au obligația de a întrebuința un sistem de marcare și identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătățirii activităților de recuperare/reciclare a deșeurilor de ambalaje.

Marcarea se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă și trebuie să fie vizibilă, lizibilă, durabilă, chiar și-n cazul în care ambalajul e deschis. Potrivit recentelor știri juridice, vor fi responsabili pentru etichetarea acestor ambalaje de desfacere, conform cu prevederile ordinului autorității publice centrale pentru protecția mediului, toți operatorii economici ce introduc pe piața națională pungi de transport din plastic biodegradabile și compostabile.

În sarcina operatorilor economici ce vând produse introduse în ambalaje primare refolosibile s-a stabilit îndatorirea de a primi ambalajele refolosibile la schimb ori de-a rambursa valoarea depozitului, la cererea consumatorului.

Pe de altă parte, întreprinzătorii care comercializează pungi de transport din plastic sunt datori să vândă doar pungi de transport din plastic ce corespund cerințelor esențiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj. Produsele în cauză trebuie să fie propice unor multiple refolosiri, cu excepția pungilor de transport fabricate din plastic foarte subțire.

Operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere, aici fiind incluse pungile de transport din plastic, sunt responsabili pentru deșeurile produse în urma întrebuințării ambalajelor cu pricina.

Cu începere din data de 27.05.2018 în rapoartele și informările legate de gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje ce se transmit de la Ministerul Mediului către Comisia Europeană vor fi incluse și date cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subțire.

Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, prin unitățile subordonate, precum și autoritățile executive ale unităților administrativ-teritoriale vor face campanii de informare și educare a publicului, a operatorilor economici privind sistemele de returnare, colectare și valorificare a deșeurilor de ambalaje, sensul marcajelor de pe ambalajele existente pe piață, dar și impactul nociv asupra mediului al consumului excesiv de pungi de transport din plastic subțire.

 

Contravenții, sancțiuni

Așa cum s-a precizat, operatorii economici producători de ambalaje sau de produse ambalate au obligația să folosească un sistem de marcare și identificare pentru ambalaje în sensul îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, dar și să aplice sistemul de marcare și identificare. Nerespectarea acestei prevederi atrage aplicarea unei amenzi de la 4000 la 8000 lei.

Operatorii economici care comercializează produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile sunt obligați să primească ambalajele reutilizabile la schimb sau să ramburseze, la solicitarea consumatorului, valoarea depozitului. Încălcarea acestor dispoziții constituie contravenție. Se sancționează cu o amendă de la 8000 la 15000 de lei.

 

În ce măsură rezolvă interdicțiile problema deșeurilor?

Va mai scădea, în amploare, poluarea cu material plastic, în urma recentei modificări și completări a legii privind gestionarea deșeurilor din ambalaje? Răspunsul ar trebui să fie ferm, afirmativ. Numai că problema ce trebuie rezolvată nu-i dintre cele mai simple.

În loc de o interzicere a comercializării și introducerii pe piață a unuia sau mai multor produse care generează poluare (în cazul de față pungile de plastic subțire), preferabil ar fi să existe un nivel de reciclare superior celui actual și un grad mai avansat al educației pentru colectare selectivă și reciclare.

Poluarea este o certă problemă. O problemă a omului… creată tot de către om. Dacă, în general, s-ar aplica litera legii în ceea ce privește colectarea selectivă iar cele mai multe dintre deșeurile de plastic ar ajunge la centrele specializate, interdicțiile de natură comercială nu și-ar mai avea rostul.

Interzicerea vânzării unei categorii oarecare de produse nu rezolvă esența problemei – ce constă în nivelul redus de conștientizare a consecințelor finale ale poluării și în modul mai mult decât defectuos de punere în practică a legislației în materie de gestionare a deșeurilor. Atâta vreme cât deșeurile sunt aruncate, frecvent, pe malul gârlei sau la marginea drumului e semn că, la capitolul educație, mai avem enorm de lucrat!