Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Studenţii vor beneficia de gratuitate la biletele de tren indiferent de vârstă!

Veşti bune pentru studenţi! Studenţii, masteranzii şi doctoranzii vor beneficia de gratuitate la biletele de tren, indiferent de vârstă, potrivit unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial.

Toţi studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă (licenţă, master, doctorat) în cadrul instituţiilor acreditate de stat, indiferent de vârstă, vor putea merge gratis cu trenul, conform Legii nr. 95/2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului. Actul normativ va intra în vigoare la data de 27 aprilie 2018.

Legea prevede: “Prin excepţie de la prevederile art. 205 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă – licenţă, master, doctorat – în instituţiile de învăţământ superior acreditate, indiferent de vârstă, beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern.”

Menţionăm că se introduce şi un element de noutate, până acum, numai studenţii în vârstă de până la 26 de ani beneficiau de gratuitate la transportul feroviar. Aşadar, legea introduce un element de noutate, respectiv eliminarea limitei de vârstă pentru cei care pot circula gratuit cu trenul.

Gratuitatea la transportul feroviar pentru studenții cu vârsta de până la 26 de ani a fost introdusă prin OUG 2/2017 şi detaliată prin Hotărârea de Guvern nr. 42/2017. Limita de vârstă a fost considerată descriminatorie.

Pentru a beneficia de gratuitate, studenţii trebuie să fie înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituții de învățământ superior acreditate. Gratuitatea este valabilă doar pentru transportul la clasa a II-a a trenurilor şi doar pentru călătoriile în ţară. La achiziţionarea biletelor, studenții trebuie să prezinte legitimația de transport eliberată de instituţia de învăţământ la care sunt înscrişi, precum și un act de identitate.

Menţionăm că în cazul cumpărării, de către aceeași persoană, a mai multe bilete gratuite în aceeași zi, pentru călătoria cu același tren sau pentru relaţii diferite în acelasi timp, “contravaloarea călătoriilor se va imputa posesorului de legitimaţie de student pentru gratuitate la transport”.

Modificarea este una aşteptată de studenţi care nu de puţine ori au tras semnale de alarmă cu privire la această prevedere considerată descriminatorie.