Categories
Fiscalitate Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Codul fiscal va avea noi norme de aplicare!

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a pus în dezbatere publică Normele de aplicare a Codului Fiscal, pentru clarificarea modificărilor aduse cadrului fiscal în acest an, printre care declaraţia unică şi finanţarea ONG-urilor, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei.

‘Actul normativ stabileşte metodologia de aplicare unitară a noilor prevederi în vederea clarificării acestora, precum şi pentru asigurarea unei abordări corecte a legislaţiei fiscale, reducerea costurilor de conformare a contribuabililor şi administrarea coerentă a sistemului de impozite şi taxe. Documentul cuprinde prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, taxa pe valoarea adăugată, accize şi alte taxe speciale, impozite si taxe locale’, se arată în document.

Referitor la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, este vorba despre actualizarea referinţelor la noul plafon de 1 milion euro, clarificarea luării în considerare a contractelor pentru care a intervenit suspendarea, potrivit legii, în stabilirea numărului de salariaţi, posibilitatea de a opta pentru aplicarea prevederilor Titlului II -Impozitul pe profit din Codul fiscal, în cazul în care o microîntreprindere îndeplineşte condiţia privind subscrierea unui capital social de cel puţin 45.000 lei şi are cel puţin 2 salariaţi, în sensul că opţiunea poate fi exercitată în cursul oricărui trimestru ulterior datei de 1 aprilie 2018, care reprezintă data intrării în vigoare a acestei prevederi.

La impozite şi taxe locale sunt prevăzute reglementarea regulilor pentru acordarea scutirii impozitului pe clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/ sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi actualizarea exemplelor de calcul a impozitului pe teren, ca urmare a abrogării impozitării suprafeţelor de teren, înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenuri înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, în suprafaţa de până la 400 metri pătraţi.