Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Ştiri

Ce prevede proiectul de lege privind telemunca?

În ultimul a devenit mult mai rentabil pentru angajator acei angajaţi care lucrează de acasă, astfel s-a născut ideea de  a  fi reglementată legislativ.

Putem defini tele-muncă ca acea forma de organizare a muncii în care o activitate care ar putea fi efectuată în cadrul locului de muncă organizat de angajator, se realizează de către un salariat, de la distanță de această locație, în mod regulat și voluntar, folosind tehnologia informației și comunicațiilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau al unui act adițional la acesta, cu respectarea condițiilor cumulative ca activitatea să fie desfășurată în afara oricărui loc de muncă  organizat de  angajator, prin utilizarea unor mijloace aferente tehnologiei informației și comunicațiilor, cum ar fi internetul, telefonul inteligent, altele, ca activitatea în regim de teleworking să fie desfășurată cel puțin o zi pe lună și  cu condiția ca salariatul să-și fi exprimat acordul cu această formă de organizare a muncii, prin semnarea contractului individual de muncă sau al unui act adițional la acesta, după caz. 

Reamintim că această iniţiativă legislativă este încă în fază de proiect, potrivit ştirilor juridice mai are de trecut căteva etape pentru a fi aprobată.

Telemunca va presupune o nouă modalitate de organizare a muncii: în loc să vină la birou, telesalariatul va lucra din altă parte, folosindu-se de tehnologie – de acasă, de exemplu. Legiferarea telemuncii se apropie cu pași repezi de punctul final – intrarea în vigoare a Proiectului de lege privind reglementarea activității de telemuncă, tot ce mai lipsește pentru asta fiind aprobarea prin decret de către șeful statului și publicarea legii în Monitorul Oficial.

Ce trebuie să conţină în mod obligatoriu contractul de telemuncă?

Elementele obligatorii dintr-un contract de telemuncă:

 • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă;
 • perioada și/sau zilele în care salariatul își desfășoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator;
 • locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi;
 • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului;
 • modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat;
 • responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă a materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz;
 • obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi;
 • măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie
  izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat;
 • condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă.

Trebuie să menţionăm că tele-salariatul beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne și contractele colective de muncă aplicabile salariaţilor care au locul de muncă la sediul angajatorului.

Se prevăd sancţiuni pentru angajator

Angajatorul va putea fi amendat cu 10.000 de lei pentru fiecare persoană (telesalariat) pentru care nu prevede în contractul de telemuncă/actul adițional faptul că se prestează activitatea de telemuncă.

Apoi, va putea primi o amendă de 5.000 de lei pentru încheierea contractului de muncă fără stipularea ultimelor nouă clauze enumerate mai sus.

Reamintim că proiectul de lege privind telemunca nu se aplică momentan. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial.