Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii

Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice. Cine trebuie să-l completeze?

Aristotel, profesorul lui Alexandru cel Mare și întemeietorul științei politice, nutrea convingerea că nu există plăcere fără activitate și că plăcerea duce la desăvârșire orișice muncă. Lăsând la o parte faptul că există numeroși indivizi care-și găsesc plăcerea în cea mai nepăsătoare inactivitate, mai există și activități pe care cu greu îți poți imagina că le-ar face careva cu plăcere.

În tagma acestor activități mai greu aducătoare de plăcere, de pasiune, un loc de cinste este ocupat de către corvezile birocratice. Dar poate, cu timpul, te poți antrena chiar și să-ți placă să tot completezi la registre, evidențe și declarații fiscale (fiind șanse ceva mai mari să se petreacă un așa miracol dacă vei fi plătit pentru asta). Cinstit vorbind, există un milion (cel puțin) de activități mai plăcute.

Revenind la observația lui Aristotel, legată de raporturile plăcere-activitate și evocând variate experiențe, cazuri și întâmplări legate de practicile birocratice din România, am putea să ne întrebăm: oare în ce fel ar putea fi dusă la desăvârșire o activitate de tip birocratic, de vreme ce prea puțini o efectuează cu pasiune? E suficientă doar îndelungata practică?

Poate că e mai ușor să găsești apă-n deșert decât plăcere în corvezile birocratice, dar atâta vreme cât acestea din urmă sunt impuse de către lege, este evidentă calea ce trebuie urmată: respectarea legii. Asta cu nădejdea că, într-o bună zi, legile vor fi croite mai pe placul oamenilor. Că doar pentru oameni sunt făcute!

 

Care sunt noile știri juridice?

Legea 227/2015 privind Codul Fiscal prevede că toți acei contribuabili pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au îndatorirea de a completa Registrul de evidență fiscală, în scopul stabilirii venitului net anual. Același Cod Fiscal mai prevede și că modelul și conținutul Registrului de evidență fiscală vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. În această lună a fost publicat, în „Monitorul Oficial”, un astfel de ordin al ministrului finanțelor publice.

Este vorba despre Ordinul (M.F.P.) nr. 3254/2017 privind Registrul de evidență fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care a văzut lumina tiparului în „Monitorul Oficial” 10/2018.

Actul normativ prevede că au obligația de a completa Registrul de evidență fiscală acei contribuabili prevăzuți de către Codul Fiscal – la titlul IV, pentru care venitul net anual e stabilit în sistem real.

Pe lângă beneficiarii veniturilor din activități independente pentru care venitul net anual este stabilit în sistem real, registrul de evidență fiscală trebuie să fie ținut și de către unii dintre contribuabilii care beneficiază de scutire de la achitarea impozitului pe venit, mai exact de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat – pentru veniturile realizate din activități independente sau din silvicultură, agricultură și piscicultură.

În Registrul de evidență fiscală va fi completată numai partea de venituri, de către contribuabilii ce obțin venituri din activități independente pentru care venitul net anual se stabilește pe baza normelor de venit.

 

Beneficiarii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală – ce obligații au?

În Registrul de evidență fiscală, contribuabilul care a obținut venituri din drepturi de proprietate intelectuală poate completa numai partea ce face referire la venituri. De fapt, acești contribuabili își pot îndeplini obligațiile declarative pe baza documentelor pe care le-a emis plătitorul de venit. Dacă ei au optat pentru impozitul final, nu vor fi datori să completeze Registrul de evidență fiscală.

 

Activități desfășurate în cadrul asocierilor

Atunci când activitatea are loc în cadrul vreunei asocieri, Registrul de evidență fiscală va fi ținut de către asociatul răspunzător de îndeplinirea acelor obligații ale asociației legate de raporturile cu autoritățile.

Scopul Registrului este înscrierea informațiilor utilizate pentru determinarea venitului net anual sau a pierderii nete anuale din Declarația privind venitul realizat din România. Datele din Registrul de evidență fiscală stau la baza determinării venitului net anual sau a pierderii nete anuale din Declarația anuală de venit, pentru asocierile fără personalitate juridică și entitățile supuse regimului transparenței fiscale, atunci când este vorba despre entități de acest tip.

Completarea Registrului de evidență fiscală se va efectua așa încât să îngăduie identificarea și controlul operațiunilor realizate pentru determinarea venitului net anual ori a pierderii nete anuale, care să corespundă cu datele din Declarația privind venitul realizat din România sau în Declarația anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entitățile supuse regimului transparenței fiscale și în oricare altă declarație rectificativă depusă după aceea.

 

Contribuabilii cu surse de venit multiple

Dacă un contribuabil face parte din categoria celor care au mai multe surse de venit, evidența va fi ținută, în cadrul aceluiași registru de evidență fiscală, pe fiece sursă de venit, așa cum rezultă din știrile juridice.

Venitul brut anual va fi înregistrat în Registrul de evidență fiscală în funcție de natura activității, pe fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venit. Veniturile în natură vor fi evaluate la prețul pieței ori la prețul statornicit prin expertiză, în funcție de data, dar de și locul dobândirii lor.

 

Precizări necesare

Atenție! TVA colectată potrivit Codului fiscal, la titlul „Taxa pe valoarea adăugată”, nu înseamnă venit și nici nu se va consemna în Registrul de evidență fiscală.

Ori de câte ori vor fi constatate diferențe cu privire la veniturile sau la cheltuielile înregistrate inițial, va fi modificat Registrul de evidență fiscală, până la data la care va fi depusă declarația rectificativă.

Registrul de evidență fiscală va fi alcătuit, de către contribuabil, într-un singur exemplar, fără a fi  lăsate rânduri libere, fiind completată câte o filă pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei categorii de venituri.

Potrivit recentelor știri din contabilitate, Registrul de evidență fiscală va fi ținut la domiciliul fiscal al contribuabilului sau la sediul asocierii, în formă scrisă sau în format electronic.

 

De la muncă, la plăcere…

Cum legiuitorilor noștri nu prea le surâde minimalismul (sau poate că nici măcar n-au auzit de această filosofie a simplității aducătoare de libertate), corvezile birocratice și fiscale se dezvoltă de la an la an, spre extenuarea contribuabililor, dar și a funcționarilor cărora li se cere să aplice legea. E bine, măcar, atunci când, în ciuda deselor și derutantelor modificări legislative, știe omul exact ce are de făcut, chiar de va avea mai mult de muncă.

Un scriitor francez din secolul XVIII considera că „fără muncă, nu-i plăcere”. Dar când vine vorba despre unele munci – cum ar fi activitățile birocratice, completarea unor interminabile registre și a unor maldăre de formulare – plăcerea nu mai este decât de partea celui care constată că, spre deosebire de alții, e scutit de asemenea corvezi!