Categories
Articole Avocaţi Magistraţi Profesii juridice

Modul de calcul al pensiei magistraților care au exercitat și funcția de avocați

Mulți magistrați aleg după o carieră în care au împărțit dreptatea să treacă în avocatură. După ce ies din roba de magistrat și o îmbracă pe cea de avocat, o serie dintre privilegiile fostei funcții dispar ca prin farmec. O problemă care a generat controverse și a necesitat sesizarea ÎCCJ pentru clarificări a fost situația de a ști dacă se aplică majorarea pensiei de serviciu cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care depășește vechimea în magistratură și pentru perioada cât titularul pensiei de serviciu a exercitat profesia de avocat după eliberarea din funcția de procuror și obținerea pensiei de serviciu.

Caz practic

Reclamanta a solicitat în contradictoriu cu casa de pensii anularea deciziei și obligarea pârâtei la emiterea altei decizii în care să includă majorarea pensiei cu 5% și cu 1% pentru fiecare an care depășește vechimea minimă de 25 de ani în magistratură.

Instanța a respins acțiunea ca nefondată motivat de faptul că vechimea în magistratură pentru perioada lucrată ca avocat poate fi valorificată de procuror în momentul ieșirii la pensie, fiind vorba despre o perioadă anterioară solicitării pensiei de serviciu. Instanța  a apreciat că, în momentul solicitării majorării în discuție, reclamanta nu mai deținea calitatea de procuror, ci pe aceea de avocat, iar majorarea solicitată privește o perioadă lucrată ca avocat ulterior pensionării. Or, pensia de serviciu acordată magistratului în considerarea acestei calități în momentul pensionării sale nu se poate majora pentru o perioadă lucrată ulterior, în considerarea unui stagiu realizat într-un sistem neintegrat celui public.

Nemulțumită reclamanta a declarat apel împotriva acestei sentințe, ocazie cu care a fost sesizată ÎCCJ pentru a stabili dacă se poate acorda majorarea de 1% pentru fiecare an de vechime în magistratură ce depășește vechimea de 25 de ani, în condițiile în care aceasta este constituită ca urmare a vechimii realizate după data ieșirii la pensie din funcția de magistrat și după împlinirea vârstei de 60 de ani.

Care a fost opinia instanțelor de judecată?

Opinia majoritară a instanțelor de judecată a fost în sensul că majorarea pensiei de serviciu cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care depășește vechimea în magistratură, nu se aplică și în considerarea perioadei în care titularul pensiei de serviciu a exercitat profesia de avocat după data eliberării din funcția de procuror și obținerea pensiei de serviciu, cu ocazia recalculării acestei pensii.

Ce a decis ÎCCJ?

ÎCCJ a pronunțat Decizia 70/2017 care a fost publicată în Monitorul Oficial 935 din 27 noiembrie 2017. ÎCCJ a apreciat că pensia reglementată de legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor este o pensie de serviciu, specială care are anumite elemente ce o diferențiază de o pensie din sistemul unitar de pensii publice.

Știrile juridice arată că prin recalcularea pensiei pentru limită de vârstă i se permite pensionarului care își reia activitatea și cumulează calitatea de pensionar cu cea de asigurat în sistemul public de pensii să solicite adăugarea stagiilor de cotizare realizate ulterior emiterii deciziei de pensionare, fapt ce are ca efect mărirea pensiei inițial calculate. În sistemul public specific pentru recalcularea pensiei este identificarea unui stagiu de cotizare indiferent de durată.

ÎCCJ a apreciat că pentru pensia de serviciu a magistraților singurul temei pentru stabilirea pensiei de serviciu este legea 303/2004, dacă vechimea în activitatea stabilită depășește 25 de ani. Totodată, mecanismul de majorare a pensiilor de serviciu ale magistraților, reglementat de  legea nr. 303/2004, este distinct de cel al recalculării pensiei.

Analizând comparativ prevederile din legea 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor cu legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, ÎCCJ apreciază că majorarea pensiei de serviciu cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care depășește vechimea în magistratură nu poate fi obținută prin recalcularea acestei pensii.

Astfel, vechimea în magistratură se recunoaște celui care având funcția de judecător sau procuror, a îndeplinit una dintre funcțiile enumerate de lege sau perioada în care a fost avocat, notar, asimilarea făcându-se înainte, iar nu după încetarea acestei calități. Practic, vechimea în activitățile juridice conexe este considerată vechime utilă pentru dobândirea și calculul pensiei de serviciu, putând fi valorificată ca atare la data formulării cererii de pensionare.

În concluzie, ÎCCJ admite sesizarea și stabilește că, prevederile din legea 303/2004 statutul judecătorilor și procurorilor care  prevăd majorarea pensiei de serviciu cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care depășește vechimea în magistratură, nu se aplică și în considerarea perioadei în care titularul pensiei de serviciu a exercitat profesia de avocat după data eliberării din funcție și obținerea pensiei de serviciu și nu pot reprezenta temei al recalculării acestei pensii.