Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Raportul privind activitatea pe 2016 a întreprinderilor publice a fost prezentat Guvernului

Guvernul a luat act de Raportul privind activitatea pe 2016 a întreprinderilor publice, document anual elaborat și prezentat de Ministerul Finanțelor Publice, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Raportul pentru 2016 cuprinde analiza principalilor indicatori economico-financiari monitorizați de MFP pentru un număr total de 1.668 întreprinderi publice, grupate după cum urmează:

-287 întreprinderi publice de stat aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul autorităților publice tutelare centrale, din care: 223 active (aflate în stare de funcționare) și 64 întreprinderi inactive (aflate în stare de insolvență, faliment, lichidare, dizolvare);
-1381 întreprinderi publice de stat aflate în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea ori în portofoliul autorităților publice tutelare locale, din care: 1.186 active și 195 inactive.

De asemenea, Raportul cuprinde și o analiză a aplicării guvernanței corporative în temeiul OUG nr.109/2011 pentru un număr total de 1.275 întreprinderi publice.

În anul 2016 participațiile deținute direct/indirect de stat la cele 287 întreprinderi publice de stat au fost în valoare de 28,591 miliarde lei. În cadrul întreprinderilor publice și-au desfășurat activitatea un număr de 195.817 persoane.