Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Legislaţie internaţională Medicamente Substanţe periculoase/interzise

Legea pentru exercitarea profesiunii de medic veterinar – armonizată cu legislația UE. Care-s noutățile legislative?

Deseori, graba strică treaba! Alteori, însă, graba reprezintă unica soluție, pentru evitarea unor pagube ori sancțiuni. Așa s-a întâmplat și în domeniul exercitării profesiunii de medic veterinar: a fost nevoie ca, în mare grabă, legislația internă să fie pusă în acord cu legislația europeană (Directiva 2013/55/UE), având în vedere depășirea, cu mult, a termenului pus la dispoziția autorităților române.

Cel mai potrivit instrument legislativ, date fiind circumstanțele sau mai bine zis riscurile aplicării unor sancțiuni financiare (stabilite de către CJUE), a fost emiterea unei ordonanțe de urgență. Astfel, în „Monitorul Oficial” 799/2017 a văzut lumina tiparului OUG 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar.

 

Exercitarea profesiei, în România

Profesia de medic veterinar se exercită, pe teritoriul României, de către persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina veterinară: cetăţeni români, cetăţeni ai unui alt stat din UE, cetățeni ai Spaţiului Economic European, respectiv ai Confederaţiei Elveţiene, străini titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei (ca membri de familie ai unui cetăţean român), beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung – acordat de către unul dintre statele UE.

Medicii veterinari care profesează în România, dar nu sunt cetățeni români, aparținând categoriilor mai sus enumerate, au îndatorirea de a se informa la Colegiul Medicilor Veterinari cu privire la legislaţia din domeniul veterinar, la prevederile Statutului medicului veterinar şi-ale Codului de deontologie medical-veterinară, precum şi să aibă cunoştinţele necesare de limba română.

 

Recunoașterea titlurilor oficiale

În vederea recunoaşterii titlurilor oficiale de calificare în profesia de medic veterinar, Colegiul Medicilor Veterinari va lua, potrivit ultimelor știri juridice, toate măsurile de rigoare pentru ca totalitatea cerinţelor, procedurilor şi formalităţilor reglementate de către lege (Legea 160/1998) să poată fi îndeplinite de la distanţă, prin mijloace electronice.

În cazul în care există suspiciuni justificate ce rezultă din evaluarea documentelor prezentate cu privire la legalitatea şi autenticitatea unor înscrisuri, precum şi a altor informaţii prezentate, Colegiul Medicilor Veterinari poate solicita, ulterior, copii certificate.

Trebuie spus că, totuși, aceste prevederi nu sunt aplicabile în situația desfăşurării stagiilor profesionale sau a procedurilor de evaluare a cunoştinţelor, aptitudinilor, experienţei profesionale.

 

Comercializarea produselor medicinale veterinare

Cu titlu de noutăți legislative, trebuie specificat că produsele medicinale veterinare vor fi comercializate doar din farmacii veterinare, depozite farmaceutice veterinare şi puncte farmaceutice veterinare.

Cât privește înfiinţarea şi funcţionarea farmaciilor veterinare, depozitelor farmaceutice veterinare ori a punctelor farmaceutice veterinare, acestea se vor realiza potrivit legislaţiei aflată în vigoare iar în circumstanțele în care înfiinţarea acestora are loc în baza legii societăţilor (Legea 31/1990), o cotă oarecare din capitalul social poate fi deţinută de către un medic veterinar. Nu contează cât de mare e acea cotă.

Coordonarea activității din cadrul farmaciilor veterinare şi al punctelor farmaceutice veterinare se efectuează de către medici veterinari cu drept de liberă practică. Farmaciile veterinare, depozitele farmaceutice veterinare sau punctele farmaceutice veterinare vor funcţiona în temeiul autorizaţiei ori al înregistrării sanitar-veterinare, emise de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Produsele medicinale veterinare pentru care nu este interzisă comercializarea en détail pot fi distribuite, cu amănuntul, prin farmaciile veterinare şi punctele farmaceutice veterinare, atât cu, cât și fără prescripție, când este cazul. Lista produselor medicinale veterinare ce vor fi comercializate cu prescripţie şi cerinţele de comercializare a acestor produse vor fi stabilite de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Cât privește produsele biologice de uz veterinar, ele vor fi distribuite prin unităţi autorizate sanitar-veterinar.

Acele produse medicinale veterinare ce au, în conţinut, substanţe stupefiante sau psihotrope, precum şi produsele medicinale veterinare care conţin substanţe aflate sub control naţional vor fi întrebuințate şi administrate numai de către medicii veterinari. Administrarea lor se poate efectua atât la sediul unităţilor de asistenţă medicală veterinară, cât şi pe teren. Medicul veterinar va trebui să alcătuiască și să păstreze un registru de evidenţă a produselor medicinale veterinare de acest tip. Registrul va fi prezentat organelor de control sau de inspecţie, ori de câte ori va fi cerut.

 

Ce produse nu pot fi comercializate online?

Responsabilitatea utilizării produselor medicinale veterinare îi revine medicului veterinar. O unitate medical-veterinară poate comercializa cu amănuntul doar acele produse medicinale veterinare pe care le utilizează în actul medical, a căror comercializare cu amănuntul e permisă şi sunt trecute în registrul de consultaţii şi tratamente.

Nu este îngăduită comercializarea online și cu amănuntul a produselor medicinale veterinare cu timp de aşteptare, a produselor medicinale veterinare diferite de cele cu timp de aşteptare, dar care sunt eliberate pe bază de prescripţie medicală veterinară, în lipsa dovezii acesteia, precum și a produselor imunologice, a celor ce conţin compuși psihotropi, stupefianți, precum şi a produselor medicinale veterinare ce conţin substanţe aflate sub control naţional.

Persoanele ce au animale în proprietate pot deține sau administra doar produsele medicinale veterinare care sunt dobândite legal, în urma unei achiziţii pe bază de prescripţie sau printr-o achiziţie fără prescripţie, sub supravegherea medicului veterinar.

Noul act normativ, prin care legea pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar a fost armonizată cu legislația comunitară, poate fi consultat, integral, în „Monitorul Oficial”.