Categories
Articole Dreptul muncii

Care este scopul agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră?

Medierea între cererea și oferta de muncă zilieră este utilă prin sprijinirea directă, concretă și complexă a zilierilor în căutarea și găsirea unui loc de muncă, asigurându-se construirea și menținerea unei punți de legătură între beneficiar și zilieri.

Astfel, s-a propus înființarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră. Aceste structuri vor fi acreditate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, care facilitează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii de raporturi de muncă.

Potrivit noutăților legislative, proiectul a fost adoptat dar încă nu a fost publicat în Monitorul Oficial. Actul normativ prevede creșterea perioadei în care zilierii pot presta activități pentru același beneficiar. Astfel, pentru zilierii care ocupă un loc de muncă prin intermediul unei agenții de mediere, perioada în care poate lucra pentru același beneficiar crește de la 90 de zile până la maximum 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Agenţiile de mediere nu pot percepe taxe pentru demersurile pe care le fac în vederea recrutării persoanelor fizice care doresc să desfășoare activități ziliere.

Ce își propune acest proiect de act normativ ?

Prezentul proiectul de act normativ reglementează. potrivit știrilor juridice, următoarele aspecte:

– prin proiectul de act normativ se înființează agențiile de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră, acreditate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene;
– medierea între cererea și oferta de muncă zilieră este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a beneficiarilor de lucrări cu zilieri, în vederea stabilirii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, de raporturi de muncă;
– agențiile de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră pot fi societăți cu personalitate juridică înființate pe teritoriul României în condițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au ca obiect de activitate ,,Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă”– cod CAEN 7810;
-agenții de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră pot fi societăți cu personalitate juridică înființate în  state membre ale Uniunii Europene;
– furnizorii de servicii de mediere a muncii acreditați sau care au îndeplinit obligația de notificare a agenției pentru ocuparea fortei de muncă județene, respectiv a municipiului București în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.277/2002, privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pot presta servicii de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră, fără a se supune acreditării sau procedurii de notificare conform prezentei legi, în condițiile în care, anterior, notifică agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, cu privire la prestarea acestor servicii și dreptul de a presta servicii de mediere a muncii nu a fost suspendat sau retras, conform prevederilor legale.
– acreditarea agențiilor de mediere între cererea și oferta de muncă zilieră din România se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București;
– zilierii care ocupă un loc de muncă prin intermediul unei agenții de mediere pot presta activități pentru același beneficiar pe o perioadă de maxim 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
– agenţii de  mediere nu percep nicio taxă persoanelor fizice care doresc sa desfășoare activități în condițiile prezentei legi în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către beneficiar.