Categories
Articole Economie Proiecte şi propuneri legislative

Un nou proiect de finanţare a IMM-urilor se află în dezbatere publică!

Statul îşi propune să susţină intreprinderile mici şi mijlocii iar sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic.

Întrucât perioada de implementare a Programului de de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin OUG nr. 92/2013 a expirat la data de 5 decembrie 2016, iar de la această dată nu mai pot fi acordate garanţii pentru noi linii de credit destinate finanţării capitalului de lucru;În scopul creării unui cadru legislativ favorabil pentru creşterea gradului  de eligibilitate bancară  al IMM-urilor şi de îmbunătăţire a accesului acestora la finanţare s-a propus, potrivit ştirilor juridice, un roiect de finanţare.

S-a constatat că există un număr mare de potenţiali beneficiari de finanţare derivat din numărul scăzut de IMM – uri care  au obținut finanțare de la instituțiile financiare autohtone, respectiv 15,3% din IMM active în luna septembrie 2016, în scădere de la 15,5% la finalul anului 2014, corelat cu împrejurarea că 80% din IMM nu au beneficiat niciodata de un credit bancar, conform Raportului asupra stabilitatii financiare – din Decembrie 2016, publicat de Banca Naţională a României.

În acest context potrivit proiectului prevede aprobarea Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMANIA, care are ca obiectiv acordarea de facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Ce propune programul de finanţare?

Programul constă în acordarea fiecărui beneficiar participant în program a uneia din următoarele categorii de credite după cum urmează:

a)un singur credit pentru realizarea de investiții garantat de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării pentru proiectele de dezvoltare/înființare centre de agrement, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanțării garantate de către stat este de 1.200.000 lei; sau
b) unul sau mai multecredite pentru realizarea de investiții şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanțărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilități este de 10.000.000 lei, iar valoarea maximă a fiecărei finanțări acordate unui beneficiar nu poate depăși 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiții.

Nu vor fi eligibili pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie.

Atenţie! Proiectul se află în dezbatere publică urmând a fi aprobat în perioada următoare.