Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Funcţionari publici Salarizare

Sporul pentru condiții de muncă periculoase, în administrația locală. Care sunt cerințele de acordare?

Se spune că marile realizări ale vieții sunt condiționate de asumarea unor riscuri pe măsură. Această observație este valabilă, adeseori, și în viața profesională. Un lucru este cert: nu există profesie sau activitate profesională – dependentă sau independentă – complet lipsită de riscuri sau de potențiale pericole!

După cum bine se știe, nivelul de risc și riscurile propriu zise diferă în funcție de profesie. Iar aceste diferențe se reflectă (sau ar trebui să se reflecte cu exactitate) în compensațiile financiare acordate, în sporurile de risc. Din păcate, în trecut au existat, în sectorul public, și situații în care s-a abuzat de posibilitatea acordării unor sporuri ori acestea au fost acordate în mod nejustificat, banul public fiind irosit fără prea multe scrupule și fiind create adevărate privilegii pentru anumite persoane sau categorii de personal.

Într-o încercare de a aduce mai multă rigoare și echitate în acordarea de sporuri la nivelul administrației publice locale, legiuitorul a elaborat și adoptat, recent, un nou act normativ. Mai multă precizie și claritate nu strică niciodată, mai ales când este vorba despre domeniul salarizării, unul care l-a sensibilizat dintotdeauna, mai abitir ca orice, pe slujbașul public din țara noastră.

 

Care sunt ultimele știri juridice?

HG 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” din administrația publică locală a fost publicată în „Monitorul Oficial” 656/2017.

Potrivit noilor știri legate de salarizare, locurile de muncă pentru care este acordat sporul pentru condiții de muncă vătămătoare sau primejdioase sunt cele constatate în urma determinărilor ori expertizărilor de specialitate efectuate de către organele abilitate. De sporul acordat pentru conditiții de muncă periculoase ori vătămătoare vor beneficia, la nivelul administrației publice locale, atât funcționarii publici, cât și personalul contractual.

Acordarea sporului pentru condiții de muncă vătămătoare sau periculoase va avea loc în situația în care la eliberarea buletinelor de determinare ori de expertizare a locurilor de muncă au fost avute în vedere trei criterii și anume:

-la locurile de muncă în cauză sunt prezenți indici de morbiditate,

-în urma activității desfășurate la locul de muncă s-au înregistrat îmbolnăviri profesionale,

-sunt înregistrate accidente de muncă.

 

Ce factori de risc sunt luați în seamă la calcularea sporului?

Atunci când se consideră că se impune acordarea sporului pentru condițiii de muncă vătămătoare sau periculoase, buletinele de determinare sau de expertizare a locurilor de muncă – ce constată că au fost puse în practică toate măsurile posibile de normalizare a condițiilor de muncă și că toate instalațiile de protecția muncii funcționează cum se cuvine – vor fi refăcute în toate circumstanțele în care survin schimbări substanțiale legate de tehnologie, de echipamentele de muncă și de amenajarea locurilor de muncă. Refacerea acestor documente trebuie să aibă loc în primele 36 de luni de la momentul emiterii, nu mai târziu!

Factorii de risc avuți în vedere la stabilirea cuantumului sporului pentru condiții vătămătoare sau periculoase de muncă sunt: intensitatea de acțiune a factorilor nocivi ori asocierea lor; existența factorilor nocivi și mecanismul lor de acțiune asupra organismului; durata expunerii; structura și nivelul morbidității raportate la specificul locului de muncă; existența unor condiții de muncă care implică o suprasolicitare psihică asociată cu un risc de accidentare sau de îmbolnăvire.

Pornind de la buletinele de determinare ori de expertizare a locurilor de muncă, sporul pentru condiții vătămătoare sau periculoase de muncă va fi acordat, după, caz, tuturor persoanelor angajate într-o instituție sau doar persoanelor care fac parte dintr-o categorie (expusă) de angajați.

Așa cum reiese din ultimele știri juridice, personalul altor instituții, dar și personalul altor compartimente ce aparțin aceleiași instituții, care activează la unul dintre locurile de muncă ce presupun condiții de muncă periculoase sau vătămătoare constatate ca urmare a determinărilor sau expertizărilor de specialitate, de către organele abilitate, are să beneficieze de sporul pentru condiții vătămătoare sau periculoase de muncă prevăzut la respectivele locuri de muncă, pe măsura timpului alocat activitățiilor de serviciu.

 

Cuantumul sporului – proporțional cu numărul factorilor de risc

Stabilirea cuantumului sporului va fi efectuată prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază din luna respectivă, în acord cu timpul lucrat efectiv la locurile de muncă caracterizate de condiții de muncă vătămătoare sau periculoase.

Atât locurile de muncă, cât și categoriile de personal beneficiare ori stabilirea în concret – de la caz la caz – a sporurilor pentru personalul ce-și desfășoară activitatea în condiții vătămătoare ori periculoase, vor fi aprobate, la propunerea structurii de resurse umane și după consultarea sindicatelor (ori a reprezentanților salariaților), de către ordonatorul principal de credite.

Așa cum s-a arătat, factorii de risc avuți în vedere la determinarea cuantumului sporului pentru condiții vătămătoare sau periculoase sunt: existența factorilor nocivi și mecanismul lor de acțiune asupra organismului; intensitatea de acțiune a factorilor nocivi ori asocierea lor; structura și nivelul morbidității raportate la specificul locului de muncă; existența unor condiții de muncă care implică o suprasolicitare psihică asociată cu un risc de accidentare sau de îmbolnăvire; durata expunerii.

Ei bine, personalul din cadrul administrației publice locale ce-și desfășoară activitatea fiind expus la doi dintre acești factori de risc va beneficia de un spor de până la 5% din salariul de bază, în vreme ce personalul care lucrează sub influența de trei factori de risc va beneficia de un spor de până la 10%. La rândul său, personalul din administrația publică locală ce lucrează sub influența a patru dintre factorii de risc enumerați va beneficia de un spor de până la 15%.

 

De la riscuri la prudență… în cheltuirea banului public

Când se pune problema existenței unor riscuri, oricare ar fi ele, principiul care trebuie să guverneze activitatea este prudența; de aici trebuie să derive toate regulile de evitare a pericolelor. De altfel, prudența este un principiu care ar trebui să guverneze și domeniul finanțelor publice la nivel local și central, ori de câte ori se pune problema majorării (bruște) a cheltuielilor publice, inclusiv a celor salariale.

Țăranul român avea o vorbă, valabilă astăzi și pentru autoritățile sau instituțiile publice: „întinde-te doar atât cât îți este plapuma”. Cine va avea înțelepciunea de-a se întinde doar atât cât îi e plapuma nu va fi silit, aproape niciodată, să strângă cureaua!