Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Legea care modifică organizarea instituţiei Avocatului Poporului a fost trimisă spre reexaminare

Președintele României a transmis Parlamentului, spre reexaminare, legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

În cererea de reexamnire se arată: “Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, precum și pentru modificarea art. 16 alin. (3) din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități are în vedere intervenții legislative privind statutul și atribuțiile Avocatului Poporului, atribuțiile și structura Mecanismului național de prevenire a torturii, statutul personalului angajat al instituției Avocatului Poporului, precum și raporturile acestuia cu alte autorități și instituții. Prin conținutul lor normativ, unele dintre aceste modificări și/sau completări sunt de natură să genereze probleme în aplicare, motiv pentru care se impune reanalizarea lor de către Parlament”.

În lege se prevede că în art. I pct. 13 din legea transmisă la promulgare, art. 11 din Legea nr. 35/1997 se completează cu prevederea potrivit căreia la încetarea mandatului, adjuncții Avocatului Poporului pot fi numiți, la solicitarea acestora, într-o funcție de conducere sau de execuție pe posturile vacante din cadrul instituției, prin ordin al Avocatului Poporului. În opinia noastră, prin această prevedere, se instituie un privilegiu pentru foștii adjuncți ai Avocatului Poporului la ocuparea unui post vacant în cadrul instituției, în detrimentul altor persoane care ar îndeplini criteriile cerute pentru ocuparea respectivului post prin concurs.