Categories
Articole Drept penal

Sintagma “prejudiciu estetic grav şi permanent” din cadrul infracţiunii de vătămare corporală este constituţională!

Infracţiunea de vătamare corporală este definită în Codul penal, art. 194, ca fiind lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice care a cauzat vreuna dintre următoarele consecinţe: o infirmitate, leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, un prejudiciu estetic grav şi permanent, avortul, punerea în primejdie a vieţii persoanei.

Potrivit ştirilor jurdice s-a afirmat că sintagma “prejudiciu estetic grav şi permanent” este neclară, invocându-se o excepţiei de neconstituţionalitate în acest sens.

Categories
Articole Drept civil

Cine poate invoca o excepţie de neconstituţionalitate?

Prin tranzacţie părţile previn sau sting un litigiu, inclusiv în faza executării silite, prin concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealaltă.

Tranzacţia poate fi constatată şi prin hotărâre judecătorească. Potrivit art. 2.278 C. civil tranzacţia care este constatată printr-o hotărâre judecătorească poate fi desfiinţată prin acţiune în nulitate sau acţiune în rezoluţiune ori reziliere, precum orice alt contract. Ea poate fi, de asemenea, atacată cu acţiune revocatorie sau cu acţiunea în declararea simulaţiei.

Acest articol, potrivit ştirilor juridice, a fost contestat pe motive de neconstituţionalitate.

Categories
Activităţi industriale Articole Economie

A fost aprobată o nouă schemă de ajutor de minimis!

În ultimul timp au fost aprobate mai multe scheme de ajutor pentru diverse domenii. O noutate legislativă în acest sens este Ordinul nr. 2587/2017 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014 – 2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.2 “Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”, publicat în Monitorul Oficial nr. 298/2017.

Astfel, prin actul normativ menţionat mai sus, se instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis privind Monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014 – 2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.2. “Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”.

Categories
Articole Drept civil

Imposibilitatea extinderii acţiunii în apel încalcă dreptul la un proces echitabil?

Legislaţia civilă prevede că persoanele interesate pot apela la calea de atac ordinară a apelului. Trebuie să menţionăm că hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei.

Art. 478 C. procedură civilă prevede că părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în întâmpinare. Instanţa de apel poate încuviinţa şi administrarea probelor a căror necesitate rezultă din dezbateri.

Iar în apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal au fost modificate şi completate!

Guvernul a modificat și completat normele metodologice de aplicare a Codului fiscal în ceea ce privește impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuţiile sociale obligatorii și taxa pe valoarea adăugată.

Modificările aduc clarificări și exemple de punere în aplicare a măsurilor introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal și prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

S-au făcut corelări legislative referitoare la eliminarea plafonului reprezentând valoarea a 5 câștiguri salariale medii brute, în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, investiții și alte surse.

Categories
Economie Ştiri

Se renunţă la introducerea cotei 0% TVA pentru tranzacţiile imobiliare!

Conform surselor guvernamentale executivul ar urma să renunţe la introducerea cotei zero pentru tranzacţiile imobiliare.

S-a susţinut că mediul de afaceri a arătat că această măsură mai mult încurcă decât ajută, aşa că este posibil să se renunţe la introducerea cotei zero la tranzacţiile imobiliare. În plus trebuie notificată şi Comisia Europeană cu privire la acest aspect, iar până acum nu s-a trimis nimic oficial la Bruxelles.

Reamintim că în programul de guvernare se arăta că va fi extinsă cota zero de TVA pen­tru vânzarea de locuinţe, publicitate şi pen­tru inputuri în agricultură începând cu 1 mar­tie 2017.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Au fost aprobate tezele prealabile ale proiectului Codului finanţelor publice

Tezele prealabile ale proiectului Codului finanțelor publice locale au fost aprobate de Guvern, printr-o Hotărâre.

Proiectul Codului finanțelor publice locale îşi propune să sistematizeze şi să concentreze, într-o structură unitară, reglementările din domeniul finanţelor publice locale, subordonate principiilor descentralizării financiare şi autonomiei locale, respectiv: finanțele publice locale; criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale; administrarea impozitelor și taxelor locale; procedura fiscală locală.

Prin aprobarea acestui proiect, se creează premisele ca autorităţile administraţiei publice locale să poată elabora şi aproba strategii privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, pe termen mediu şi lung, în concordanţă cu proiecţiile bugetare locale multianuale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Guvernul a modificat Ghidul carierei cadrelor militare

Guvernul a modificat, printr-o Hotărâre, Ghidul carierei cadrelor militare din structurile Ministerului Apărării Naționale, reglementat prin HG nr.106/2011.

Noile modificări introduc obligativitatea ca, pentru promovarea în funcţii prevăzute cu gradul de maior (locotenent-comandor), ofițerii să fie absolvenți de studii universitare de master. De asemenea, ofițerii care își desfășoară activitatea în domenii specializate, în care formarea profesională nu este asigurată prin rețeaua de învățământ a M.Ap.N., vor putea fi înaintaţi în gradul următor, până la cel de locotenent-colonel (căpitan-comandor), în urma absolvirii unor programe de perfecţionare profesională organizate de instituții din afara sistemului educațional militar.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Au fost finalizate procedurile privind conectarea caselor de marcat la serverele ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a finalizat specificațiile tehnice și structura fișierelor pe care casele de marcat urmează să le trimită către ANAF în conformitate cu Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

Acestea au fost definitivate în urma întâlnirilor de lucru desfășurate în ultimele cinci luni între ANAF și reprezentanții Asociației Distribuitorilor de Aparate de Marcat Electronice Fiscale (ADAMEF) și ai Patronatului Comercianților și Servisanților de Case de Marcat.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiectul de lege privind reglementarea domeniilor “ro” va fi gata în septembrie

Proiectul de lege privind reglementarea domeniilor ‘.ro’ ar putea fi gata în septembrie și adoptat în ședința de Guvern, iar ulterior actul normativ va ajunge în Parlament, a declarat ministrul Comunicațiilor în cadrul primei dezbateri publice privind reglementarea Domeniului de Nivel Superior ‘.ro’, organizată la sediul ministerului de resort.

Acesta a declarat: “Nu ne grăbim deloc cu această reglementare privind domeniile ‘.ro’. Ne propunem ca, în septembrie, proiectul de lege să fie gata, să-l prezentăm și să-l aprobăm în Guvern, iar ulterior să ajungă în Parlament. Am avut o consultare publică a părților implicate, ce a avut la bază un chestionar online, iar rezultatele sunt gata. În momentul în care realizezi o reglementare, este foarte important să ținem seama de părerea celor implicați. Ne vom duce pe argumente atunci când vom întocmi proiectul de lege. Se va pleca de la legislația europeană. Când finalizăm această discuție, vom forma un Grup de lucru care se va apuca să redacteze textul de lege.”