Archive for » martie, 2017 «

De multe ne întâlnim în practică cu situaţia în care intervine schimbarea domiciliului părţii în cursul procesului civil.

Potrivit legislaţiei, schimbarea domiciliului părţii în timpul judecăţii trebuie, sub sancţiunea neluării ei în seamă, adusă la cunoştinţa instanţei prin petiţie la dosar, iar părţii potrivnice prin scrisoare recomandată.

Într-un caz practic s-a stabilit prin Decizia civilă pronunţată de Tribunal a anulat ca netimbrat apelul declarat de reclamantul V.M. împotriva sentinţei civile pronunţate de Judecătoria T. în contradictoriu cu intimatul pârât V.N. Mai mult …

Unul dintre cazurile în care angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului este în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat.

Potrivit legislaţiei, cazul menţionat mai sus este reglementat în art. 61 lit. c) C. muncii.

Însă cine trebuie să efectueze expertiza medicală?

Într-un caz practic s-a stabilit că potrivit prevederilor art. 61 lit. c) din Codul Muncii, angajatorul poate dispune concedierea în cazul în care, prin decizia organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, ce nu îi permite acestuia să-şi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat. Fişa de aptitudine întocmită de medicul de medicina muncii nu poate înlocui expertiza cerută de lege, întrucât medicul de medicina muncii nu are astfel de atribuţii, conform Statutului profesional specific al medicului de medicină a muncii. Mai mult …

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, spre dezbatere publică, proiectul de ordin al preşedintelui ANAF privind informaţiile conţinute de registrul naţional de evidenţă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în judeţe şi în sectoarele municipiului Bucureşti, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora. Mai mult …

Printr-un memorandum prezentat în ședința de guvern au fost aprobate obiectivele de investiții pentru opt programe de înzestrare esențiale pentru Armata României, a căror valoare estimată de achiziţie depăşeşte 100 milioane euro.

Ministrul Apărării Naționale a informat membrii Cabinetului cu privire la inițierea demersurilor de obținere a aprobării prealabile a Parlamentului României, conform prevederilor legale.

Programele au fost aprobate prin Directiva de Planificare a Apărării nr. 15/2017 şi în baza Hotărârii CSAT nr. 174/2016 pentru aprobarea Memorandumului referitor la măsurile pentru eficientizarea înzestrării Armatei României şi creşterea implicării industriei naţionale de apărare în realizarea înzestrării. Mai mult …

Programele naţionale de sănătate care vor fi derulate și finanțate în 2017 și în 2018 de Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și structura și obiectivele acestora, au fost aprobate astăzi de Guvern. Hotărârea prevede continuarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate aflate în derulare în condițiile asigurării sustenabilității financiare a acestora.

Astfel, începând cu 1 aprilie 2017, Ministerul Sănătăţii va derula şi finanţa 15 programe naționale cu impact major asupra sănătății publice, după cum urmează: Mai mult …

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare continuă şi în anul 2017.

Guvernul a aprobat, printr-o Hotărâre, modelul bonului valoric de care vor beneficia elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 lei pe membru de familie. Bonul reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200 de euro şi este destinat achiziţiei de calculatoare.

Culoarea bonului valoric din acest an va fi bleu-gri. Din motive de securitate, în fiecare an, culoarea fundalului şi seria bonului valoric sunt modificate prin Hotărâre de Guvern. Ajutorul se acorda o singura data în cadrul unei familii. Mai mult …

Legislația fiscală se poate dovedi, pentru orice necunoscător în domeniu, un tărâm plin de capcane, de pericole ascunse. Este un tărâm în care orice pas greșit te poate face să te prăvălești în prăpastia dezastrului financiar. Nu-ți poți permite să greșești, atunci când te afli pe tărâmul fiscalității, întrucât erorile au consecințe care adeseori se agravează cu trecerea timpului. Amenzile, recalculările, reconsiderările, penalitățile, sumele de restituit, pot genera, fără dar și poate, veritabile dezastre financiare în viața contribuabilului persoană fizică sau juridică. În mod cert, pe tărâmul cu nisipuri mișcătoare al fiscalității, orice neinițiat are nevoie de o călăuză: consultantul fiscal!

Mai mult …

Guvernul a stabilit printr-o hotărâre, suma minimă cu care vor fi despăgubiți veteranii de război care, din cauza deficitului de terenuri în localitățile de domiciliu, nu au putut fi împroprietăriți.

Astfel, persoanele îndreptățite vor primi o sumă determinată conform grilelor notariale, actualizate în condițiile legii, dar nu mai puțin de 1.564 lei pe hectarul de teren la care au dreptul.

În situația în care, pentru aceeași unitate administrativ-teritorială, în grilele notariale sunt cuprinse valori diferite, despăgubirea se determină prin media valorilor respective, dar nu mai puțin de suma care se acordă în prezent.

Până în prezent, un număr de 1.087 de veterani de război au cereri validate în vederea acordării de terenuri, dintre care 745 optează pentru primirea terenului, iar 342 solicită despăgubiri.

Drepturile salariale ale personalului din domeniul sănătății plătit din fonduri publice vor fi menținute și după 1 martie 2017 la nivelul aflat în plată în luna februarie 2017, pentru angajații care lucrează în aceleași condiții și în același loc de muncă. Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență care prezervă drepturile salariale ale personalului din sănătate și după 1 martie 2017, în lipsa elaborării regulamentului care stabilește locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de acordare a acestuia.

Practic, prin completarea legislativă se stabilește că se mențin drepturile salariale deja acordate chiar dacă regulamentul de acordare a sporurilor nu a fost elaborat până la 1 martie 2017. Mai mult …

Legislaţia prevede şi o serie incompatibilităţi de soluţionare a cauzei atât absolute cât şi relative. Art. 41 C. procedură civilă prevede o incompatibilitate absolută şi anume judecătorul care a pronunţat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a soluţionat cauza nu poate judeca aceeaşi pricină în apel, recurs, contestaţie în anulare sau revizuire şi nici după trimiterea spre rejudecare.

Iar potrivit art. 42 alin. (1) pct. 1 şi pct. 13 din acelaşi cod, judecătorul este, de asemenea, incompatibil de a judeca când şi-a exprimat anterior părerea cu privire la soluţie în cauza pe care a fost desemnat să o judece ori atunci când există alte elemente care nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea sa. Mai mult …