Archive for » ianuarie, 2017 «

contract-nerezident-300x200Numărul de notificări de dare în plată a ajuns la 6.400 la finalul anului 2016, iar volumul creditelor notificate se ridică la 1,8 – 1,9 miliarde de lei, în condiţiile în care ritmul a scăzut de la peste 1.000 de dosare pe lună, în primele luni de la apariţia Legii, la 100 – 150 de dosare pe lună în ultimele luni ale anului trecut, a declarat directorul adjunct al Direcţiei Stabilitate Financiară din cadrul Băncii Naţionale a României.

Dacă ne uităm pe statisticile efective, ce se întâmplă acum în piaţă, vedem că numărul notificărilor de dare în plată la sfârşitul lunii decembrie 2016 a fost de aproximativ 6.400, iar volumul s-a situat cam la 1,8 — 1,9 miliarde de lei. Nu este nici mult nici puţin. Dacă în primele luni de la adoptarea Legii aveam peste 1.000 de notificări pe lună, în ultimele luni ale anului trecut media a ajuns la 100 — 150 de notificări pe lună, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla, pentru că ar putea fi doar o perioadă de aşteptare, şi ar putea începe din nou.

bani-1Programul „Primul salariu”, prevăzut în programul de guvernare va fi gata pană la finalul lunii iunie, potrivit reprezentanţilor Ministerului Muncii.

Reprezentanţii Ministerului Muncii au anunţat că „Programul „Primul salariu” are în vedere stimularea tinerilor absolvenţi de­ţinători ai unei licenţe de învăţămant superior acreditat, prin garantarea unui salariu de încadrare de 2.500 lei brut timp de trei ani şi prin subvenţionarea angajatorului cu 50% din cheltuiala salarială, cu menţinerea angajării timp de 5 ani.

Astfel, se doreşte ca prin acest program să se sprijine proaspeţii absolvenţi  şi aşteptăm cu maxm interes să aflăm toate detaliile care vor fi prevăzute în cadrul acestui program.

images (19)Statul român, cu o imagine de actor politic mai degrabă pasiv la nivelul instituțiilor europene de la aderarea la UE din urmă cu 10 ani și până în prezent, ar putea cere în premieră Curții de Justiție a Uniunii Europene anularea unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului, ministerele Energiei, Economiei, Agriculturii, Transporturilor și Dezvoltării urmând să decidă cu privire la oportunitatea acestui demers, sub coordonarea informativă și tehnică a Ministerului Mediului.

Este vorba despre Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici. Mai mult …

descărcarescProiectele de programe şcolare pentru clasele V-VIII au fost lansate vineri în consultare de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, până pe 13 februarie.

Conform Metodologiei privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar – planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3593/18.06.2014, proiectele de programe şcolare avizate de comisiile naţionale de specialitate sunt puse, după caz, în dezbaterea specialiştilor şi a practicienilor din domeniu. Mai mult …

image45sChemarea în garanţie reprezintă acea cerere de intervenţie forţată prin care una dintre părţile litigante solicită introducerea în proces a unui terţ împotriva căruia ar putea formula acţiune separată în garanţie sau în despăgubiri, pretinzând soluţionarea acesteia în litigiul pendinte.

Acest instrument procesual, nefiind reglementat ca o formă de modificare sau completare a cererii de chemare în judecată prin voinţa reclamantului sau a pârâtului, nu are menirea de a face posibilă atragerea în proces a unui nou pârât, ci, în principiu, de creare a unui nou raport juridic de drept procesual între titularul cererii de intervenţie forţată şi cel chemat în garanţie. Mai mult …

imagesjur (1)Acţiunea în stabilirea paternităţii este o acţiune de stare civilă şi are ca obiect determinarea, pe calea justiţiei, a legăturii de filiaţie dintre copilul din afara căsătoriei şi tatăl său. Acţiunea aparţine atât copilului minor din afara căsătoriei cât şi copilului major din afara căsătoriei. În cazul copilului lipsit de capacitate de exerciţiu, acţiunea se introduce de către mama lui, iar în lipsa acesteia de către reprezentantul său legal.

În cele ce urmează vom prezenta un caz practic pentru a înţelege şi mai bine această acţiune. Mai mult …

justitie4-300x200Pentru punerea în aplicare a Codului penal a fost necesară elaborarea unei legi care să clarifice toate situaţiile contradictorii care ar putea interveni.

Astfel Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal în art. 15 prevede că măsura suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal. Iar regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzute mai sus, inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acesteia, este cel prevăzut de Codul penal din 1969.

Potrivit ştirilor juridice, dispoziţiile acestui articol au format obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Mai mult …

imagertesÎntrucât stimularea cadrului general de înfiinţare a noilor afaceri constituie o necesitate pentru asigurarea creşterii numărului întreprinderilor active pe piaţă, precum şi pentru creşterea numărului locurilor de muncă şi în scopul creării unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a României şi a stimulării mediului de afaceri se doreşte stimulararea înfiinţarii de noi întreprinderi mici şi mijlocii.

Statul pare să realizeze că situaţia economică actuală impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze mediul antreprenorial, în cadrul unui program social de interes public, având în vedere că rata de absorbţie a fondurilor aferentă anului 2016 impune o dinamizare a acesteia în contextul eventualităţii reducerii semnificative a fondurilor de care România mai poate beneficia ca urmare a raportului de progres ce va fi elaborat de Comisia Europeană până la 31 decembrie 2017. Mai mult …

itpMinisterul Transporturilor a pregătit noi reguli de funcţionare pentru Staţiile de Inspecţie Tehnică Periodică a vehiculelor rutiere.

Inspectorii Registului Auto Român vor lua la puricat staţiile ITP odată cu modificarea regulilor privind inspecţia tehnică a maşinilor. Ministerul  Transporturilor a pregătit un proiect de lege pentru modificarea şi completarea ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică. Mai mult …

proces-verbal-199x300Majorarea salariului minim pe economie de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, de la 1 februarie, va avea ca efect şi creşterea nivelului amenzilor de circulaţie.

Potrivit Codului rutier, punctul de amendă reprezintă 10% din valoarea salariului minim. Odată cu creşterea salariului minim, punctul de amendă se va majora de la 125 la 145 de lei.

În prezent, un punct-amendă este 125 de lei, dar de la 1 februarie acesta va creşte până la 145 de lei. Cea mai mică amendă va fi de 290 de lei, iar cea mai mare va ajunge până la 2.900 de lei. Dacă este plătită în 48 de ore de când este primită, amenda se înjumătăţeşte.

Reamintim clasele de  sancţiuni care sunt următoarele: clasa I: 2 sau 3 puncte-amendă; clasa a II-a: 4 sau 5 puncte-amendă; clasa a III-a: de la 6 la 8 puncte-amendă; clasa a IV-a: de la 9 la 20 de puncte-amendă; clasa a V-a: de la 21 la 100 de puncte-amendă.