Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Norme privind atestarea persoanelor fizice/juridice care au intenţia de a efectua studii privind calitatea solului

subventii-seminte-baniMinisterul agriculturii şi dezvoltării rurale a ssupus spre consultare publică proiectul de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice și juridice care îşi manifestă intenţia de a efectua studii privind calitatea solului, altele decât cele prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură.

Normele metodologice stabilesc procedura de atestare de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a persoanelor fizice și juridice care își manifestă intenția de a efectua studii privind calitatea solulu în vederea efectuării de:
a) studii pedologice;
b) studii agrochimice, cu excepția întocmirii planului de fertilizare și a stabilirii măsurilor agropedoameliorative, necesare elaborării proiectelor de amenajamente pastorale;
c) studii de bonitare pentru încadrarea în clase de calitate și favorabilitate;
d) studii pentru protecția și reabilitarea solurilor;
e) alte studii specifice care privesc științele solului.

Persoanele fizice și juridice sunt atestate în următoarele condiții cumulative:
a) are angajat cu contract de muncă pe durată nedeterminată, minim un specialist care a absolvit studii superioare de specialitate de lungă durată în unul dintre domeniile: agricultură, horticultură, îmbunătăţiri funciare, geografie/ alte domenii cu specializarea de geografie/planificare teritoriala/geografia mediului/geochimie/geomorfologie-pedologie, studii de master geomorfologie și cartografie cu elemente de cadastru/geografie aplicată și dezvoltare regională/riscuri naturale și amenajarea teritoriului/ știința solului/geochimia resurselor minerale, altă specialitate dar au obţinut gradul ştiinţific de Cercetător ştiinţific I sau II din cadrul ICPA și OSPA sau dețin titlul de expert emis de către MADR în timpul desfăşurării activităţii în cadrul oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene;
b) specialistul angajat de către persoana fizică/juridică are o experință de minim 5 ani în activitatea de realizare a studiilor privind calitatea solului;
c) specialistul angajat de către persoana fizică/juridică a susținut și promovat examinarea potrivit prevederilor art. 17;
d) deţin în proprietate un laborator de specialitate în domeniu.