Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Noutăţi privind procedura reţinerii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare

descarcarecertO noutate legislativă în domeniul procedurii privind aplicarea măsurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, o reprezintă Ordinul nr. 1150/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 865/2016.

Care este procedura în cazul opririi unui autovehicul?

Oprirea unui autovehicul pentru control se face, de regulă, în afara părţii carosabile, iar acolo unde nu există asemenea condiţii, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lângă bordură ori în spaţiile destinate parcării. Dacă drumul este intens circulat, oprirea se face pe o arteră laterală, pentru a nu stânjeni circulaţia celorlalte vehicule cu menţiunea că pe timpul nopţii, aceste locuri trebuie să fie iluminate.

Atenţie! Nu se permite oprirea vehiculelor pentru control în curbe, pe sectoare de drum înclinat, unde vizibilitatea este redusă, în intersecţii, pe trecerile pentru pietoni, pe porţiuni de drumuri înguste, precum şi în orice alte locuri unde s-ar împiedica desfăşurarea normală a traficului.

De reţinut este şi faptul că măsura de suspendare se realizează prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare. Reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare se face după demontarea acestora de către conducătorul auto, iar atunci când acesta refuză, de către agentul constatator, într-un spaţiu destinat parcării.

Aplicarea măsurii de suspendare în cazul nedeţinerii documentelor specifice transportului efectuat

Măsura de suspendare se aplică de către inspectori sau poliţişti rutieri, pentru o perioadă de 6 luni, în cazul nedeţinerii de către contravenient a documentelor specifice transportului efectuat şi a documentelor necesare pentru efectuarea pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere, după caz, în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Trebuie să aveţi în vedere că procesul – verbal de reţinere se întocmeşte în două exemplare. Un exemplar se înmânează conducătorului autovehiculului sau, în caz de refuz al primirii, se comunică de către agentul constatator contravenientului. Măsura de suspendare se aplică în momentul constatării faptei, cu excepţia situaţiei în care autovehiculele controlate transportă animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată.

După aplicarea măsurii de suspendare, certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare, împreună cu o copie a procesului – verbal de constatare a contravenţiei şi o copie a procesului – verbal de reţinere, se transmit serviciului rutier din cadrul inspectoratului judeţean de poliţie sau Brigăzii rutiere din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pe raza căruia/căreia este înmatriculat autovehiculul, în termen de 3 zile de la data constatării faptei.

În situaţia în care autovehiculul este înmatriculat în alt stat, certificatul de înmatriculare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare reţinute în condiţiile prezentei proceduri se transmit serviciului rutier/brigăzii rutiere pe raza căruia/căreia a fost aplicată măsura de suspendare, împreună cu o copie a procesului – verbal de constatare a contravenţiei şi o copie a procesului – verbal de reţinere, unde se păstrează până la expirarea termenului de suspendare sau până în momentul îndeplinirii condiţiilor pentru reducerea termenului de suspendare.

Care este procedura privind modalitatea concretă prin care contravenientul face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului?

În cazul autovehiculelor utilizate de către persoane juridice/fizice din România, imobilizate cu ridicarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, conducătorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/întreprinderii care deţine vehiculul imobilizat are obligaţia de a se deplasa la sediul inspectoratului teritorial/unităţii de poliţie din care fac parte inspectorii/poliţiştii rutieri care au aplicat măsura imobilizării pentru a face dovada îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului/a anunţa remedierea deficienţelor pentru care a fost aplicată măsura de imobilizare;
Potrivit ştirilor juridice, în cazul în care dovada remedierii deficienţelor care au dus la aplicarea măsurii de imobilizare nu se poate constata din documente, poliţiştii rutieri se deplasează la locul imobilizării, în vederea constatării îndeplinirii condiţiilor legale pentru continuarea transportului.

Care este durata măsurii suspendării?

Măsura de suspendare se aplică de către inspectori sau poliţişti rutieri, pentru o perioadă de 6 luni, în cazul nedeţinerii de către contravenient a documentelor specifice transportului efectuat şi a documentelor necesare pentru efectuarea pregătirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere, după caz, în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Măsura de suspendare încetează înainte de expirarea termenului de 6 luni, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) au trecut cel puţin 30 de zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului – verbal de reţinere;
b) se depune dovada achitării amenzii contravenţionale.

De menţionat faptul că dacă până la expirarea termenului de 6 luni nu se face dovada achitării amenzii contravenţionale, măsura de suspendare se prelungeşte de drept pentru o nouă perioadă de 6 luni. Aceasta încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare şi certificatul de înmatriculare se restituie, la cerere, la data depunerii dovezii achitării amenzii contravenţionale.

Cine aplică această măsură?

Potrivit ştirilor juridice, inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.), ori, după caz, ofiţerii şi/sau agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române care au calitatea de poliţişti rutieri, aplică, potrivit legii şi în baza competenţelor ce le revin, măsura de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, denumită în continuare măsura de suspendare, atunci când constată contravenţii pentru care legislaţia în vigoare prevede o astfel de măsură.

În concluzie, din momentul aplicării măsurii de suspendare, atât autovehiculul, cât şi marfa sau persoanele transportate se află sub răspunderea juridică a contravenientului. Din momentul aplicării măsurii de suspendare, contravenientul este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate terţilor, inclusiv persoanelor transportate.