Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea HG privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte a reţelei ecologice europene

fauna
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a supus dezbaterii publice proiectul de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.

Scopul proiectului de act normativ îl constituie extinderea suprafeţelor unui număr de 23 arii de protecţie specială avifaunistică, astfel încât să se asigure o mai bună implementare a prevederilor Directivei 2009/147/CE.

De asemenea, iniţiativa legislativă are în vedere completarea şi actualizarea formularelor standard Natura 2000 pentru toate SPA-urile desemnate, precum şi aprobarea limitelor siturilor noi şi îmbunătăţirea preciziei pentru cele existente, precum şi corelarea prevederilor actului normativ iniţial cu prevederile actuale ale legislaţiei naţionale şi comunitare.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului răspunde necesităţilor urgente şi de mare interes în domeniul conservării naturii, de actualizare a reţelei Natura 2000 în România, asumate de ţara noastră prin semnarea Tratatului de aderare la UE, stabilind şi măsurile pe termen scurt ce trebuie luate de autorităţile competente ale statului.

Totodată, prezentul act normativ asigură conformarea de către România cu cerinţele ţintei 1 din Strategia Uniunii Europene privind biodiversitatea 2020, respectiv finalizarea desemnării siturilor Natura 2000.