Archive for » noiembrie, 2016 «

justitie1-1Conform dispozițiilor art. 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, în cazul societăților listate, actele de dispoziție pe care administratorii societății pot să le efectueze în baza mandatului general conferit în momentul alegerii lor în funcție se limitează la 20% din totalul activelor, minus creanțele de încasat, fapt statuat de Înalta Curte de Casație și Justiție.

În speță, lipsa consimțământului a fost cauzată de neaprobarea de către adunarea generală extraordinară a acționarilor a deciziei de participare la capitalul social alnoii societăți înființate.

Menţionăm că prin cererea formulată la data de 29 mai 2009 şi înregistrată pe rolul Tribunalului Brașov, reclamanţii au solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a actului constitutiv al acesteia.

frecvenţe radioÎncepând cu data de 22 noiembrie 2016, a intrat în vigoare HG nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor care transpune în legislația românească noile prevederi europene cu privire la punerea la dispoziţie pe piață a echipamentelor radio, a declarat Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.

Prin Hotărârea adoptată se stabilesc cerințele esențiale ce trebuie respectate de orice echipament radio produs, introdus pe piață sau pus la dispoziție pe piață, condițiile care trebuie respectate de către organismele ce efectuează evaluări a conformității produselor, precum și măsuri privind cadrul de supraveghere și control efectiv al pieței echipamentelor radio.

Nerespectarea prevederilor acestui act normativ se sancționează de către organismele abilitate cu amenzi cuprinse între 500 de lei și 50.000 de lei.

downloadMinistrul Culturii, Corina Șuteu, a anunțat lansarea noului site al Ministerului Culturii, şi reprezintă încă un pas spre direcția transparenței administrative și a comunicării eficiente cu cetățenii interesați de cultură.

Menţionăm că site-ul Ministerului Culturii nu a fost actualizat, mai bine de 10 ani, ca design, platformă și interactivitate. Noua structură este simplă și clară, oferă o interfață de administrare prietenoasă, descrie cât mai pe înțeles activitățile.

anca_dragu_taxe

În cadrul unei întâlniri cu oamenii de afaceri care au atacat în special ANAF, ministrul Finanţelor, Anca Dragu, a declarat că legislaţia în domeniul fiscal este bine gândită, dar că implementarea este anevoioasă.

Totodată, ea a subliniat că a trimis numeroase circulare către instituţiile din teritoriu pentru aplicarea corectă a legislaţiei.

Vicepreşedintele ANAF, Doru Dudaş, a spus că ar trebui luate măsuri administrative când se constată că legislaţia în vigoare nu este aplicată corespunzător.

Dudaş a anunţat că din 5 decembrie toate circularele ANAF care vor fi trimise instituţiilor din teritoriu pentru aplicarea prevederilor legale şi care au un impact faţă de contribuabili vor fi publicate pe site-ul ANAF pentru o mai mare transparenţă.

Oamenii de afaceri s-au plâns că obiecţiile depuse de agenţii economici nu sunt luate în considerare. De asemenea, ei spun că nu sunt consiliaţi şi că nu există suficient personal în structurile fiscale.

cumintenia-pamantului-4-800x532

Ministerul Culturii a transmis Parlamentului o listă de amendamente la OUG privind achiziţionarea Cuminţeniei Pământului.

Prin aceste amendamente, Executivul cere aleşilor ca donaţiile pentru achiziţionarea sculpturii să poată fi restituite până la 31 decembrie 2017 pe bază de cerere scrisă.

Condiţiile, procedura şi termenele pentru restituirea sumelor donate se vor stabili prin hotărâre de Guvern până cel mai târziu la data de 30 iunie 2017, urmând ca restituirea efectivă a sumelor donate conform OUG să se realizeze până cel târziu la 31 decembrie 2017.

În termen de 40 de zile de la intrarea în vigoare a legii, persoanele fizice sau juridice care au donat şi care doresc restituirea sumelor vor trebui să îşi exprime în scris această opţiune către Ministerul Culturii. Donatorii care nu vor putea fi identificaţi până la finalul lui 2017 vor rămâne fără bani, iar donaţiile se vor face venituri la bugetul de stat.

program-pescuit
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura a fost recent modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 85/2016, publicată în Monitorul Oficial
.

Una din modificări constă în atribuirii unor noi definiţii a termenilor precum:
acvacultura – creşterea sau cultivarea de organisme acvatice utilizând tehnici destinate creşterii producţiei organismelor în cauză peste capacitatea naturală a mediului, într-un cadru în care organismele respective rămân proprietatea unei persoane fizice sau juridice pe întreaga perioadă de creştere/cultivare şi recoltare;
exploatare durabilă – exploatarea resurselor acvatice vii prin metode şi procedee care să asigure productivitatea şi biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor acvatice naturale;
jurnal de pescuit – registrul aflat la bordul navelor/ambarcaţiunilor de pescuit comercial, în care sunt înregistrate zilnic activităţile de pescuit şi capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;

Totodată au fost introduse două noi concepte, şi anume, cel recreativ – activităţi necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ sau sportiv şi pescuit comercial ce reprezintă activităţi de exploatare comercială a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale.

De asemenea, S-au schimbat şi atribuțiile Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.

banci
Ministerul Finanțelor Publice propune prelungirea cu un an a Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii,
care expiră în data de 5 decembrie 2016, potrivit unui proiect de Ordonanță de Urgență. Programul a fost implementat pe o perioadă de 36 de luni, începând cu data intrării în vigoare a normelor de aplicare a Ordonanței de urgența a Guvernului nr.92/2013, respectiv 5 decembrie 2013.

Programul a avut ca obiectiv acordarea de facilități de garantare pentru liniile de credit acordate întreprinderilor mici și mijlocii de către instituțiile de credit. Acestea sunt garantate de către stat în proporţie de 50% din valoarea finanţării.

Rata totală de solicitare la plată a garanţiilor este de 1,06% din totalul garanţiilor acordate, fiind solicitate la plată 4 garanţii în valoare de un milion de lei.

Categorii: IMM, Ştiri  Etichete: , ,  Lasa un comentariu

salariu
Premierul Dacian Cioloș și ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, au discutat în cadrul Consiliului Național Tripartit cu partenerii sociali despre nivelul salariului minim în anul 2017 prezentând modificări în proiectul de lege privind salarizarea unitară. Executivul a solicitat partenerilor sociali, sindicate și patronate să înainteze propunerile lor privind stabilirea salariului minim brut garantat în plată în următoarele două săptămâni.

Am venit la această întâlnire fără idei preconcepute. Suntem deschişi propunerilor partenerilor sociali şi suntem astăzi aici pentru a asculta opiniile dumneavoastră, dar şi pentru a continua să lucrăm împreună la un mecanism transparent care să asigure predictibilitate în evoluţia salariului minim„, a precizat Dacian Cioloş.

Începând de anul viitor, nivelul salariului minim ar urma să fie stabilit printr-un mecanism de calcul la care lucrează un grup de experți independenți. Proiectul de lege va fi transmis partenerilor sociali pentru consultările ce vor avea loc în comisia de dialog social de la Ministerul Muncii.

descarcarepadO veche zicală spunea că „La noi se fură ca-n codru” însă această zicală nu mai este actuală timpului nostru deoarece nu se mai poate fura ca în codru deoarece însuşi codrul a fost furat. Ştim cu toţii ce s-a întâmplat cu pădurile României însă în mod paradoxal, după ce au fost privatizate mii de hectare de pădure, se pare că statul vrea să-i ajute pe micii proprietari de păduri prin instituirea unei scheme de ajutor de minimis.

Prin Hotărârea nr. 864/2016 se prevede aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha” şi a Procedurii de acordare de la bugetul de stat a costurilor serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor juridice şi fizice care nu desfăşoară activităţi economice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha. Hotărâre care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 944/2016. Mai mult …

Drapeaux parlement europe 3DComisia Europenă (CE) a atenţionat România că riscă să fie amendată cu infrigement (procedură privind încălcarea de către un stat membru a legislaţiei comunitare – n. red.) din cauza modificărilor aduse Legii 321/2009 privind comerţul cu produse alimentare.
Astfel, conform reprezentan­ţilor Comisiei pentru agricultură din Camera Deputaţilor, CE le-a solicitat decidenţilor români să revină asupra a 3 articole din lege, şi anume le-a cerut să nu mai oblig­e retailerii ca cel puţin 51% din produsele agroali­men­tare expuse la raft să pro­vină din lanţul scurt de apro­vizionare. Totodată, Comisia Europeană nu este de acord ca supermarketurile să fie obligate să ame­najeze spaţii distinc­te pentru produsele ro­mâ­neşti sau să orga­nizeze evenimente de pro­movare a acestora.