Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ministerul Educaţiei a lansat proiectul pentru dezvoltarea învăţământului profesional-dual

educatie-structura-300x168
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a lansat în dezbatere publică proiectul de modificare a Legii educaţiei naţionale privind dezvoltarea învăţământului profesional-dual.

Documentul a fost elaborat de experţi din Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic în urma consultărilor din grupul interministerial care a inclus reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, ai Ministerului Finanţelor Publice, ai Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi reprezentanţi ai Cancelariei Primului Ministru.

De altfel, concluziile consultărilor din grupul interministerial de lucru au reliefat necesitatea introducerii programelor de formare în sistem dual, asumarea de către operatorii economici a responsabilităţii pentru pregătirea practică a elevilor, asigurarea prezenţei reprezentanţilor operatorilor economici în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, flexibilizarea duratei programelor de formare profesională, adaptarea curricullum-ului la nevoile pieţei muncii locale şi regionale, asumarea costurilor formării în stagiile de practică între operatorul economic şi stat prin deduceri fiscale acordate operatorului economic etc.

Modificările legislative vor permite reconfigurarea învăţământului profesional prin soluţiile identificate şi asumate.