Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state

Viaţa demnă a migranţilor: de la dependenţa de ajutor la autonomie

descarcare-87Motivele care au dus la criza migranţilor sunt diversificate (conflicte, violenţă, încălcări ale drepturilor omului, fenomenele climatice, dezastrele naturale, ecologice ş.a.). Practic, persoanelor care provin din zone de conflict le lipseşte perspectiva de dezvoltare şi posibilitatea de a beneficia de drepturi sociale şi economice atât în ţările de origine, cât şi în statele de primire, în calitatea dobândită de refugiaţi sau de persoane strămutate. Comunicarea îşi propune să prevină prelungirea strămutărilor forţate, şi încearcă să pună capăt treptat dependenţei de asistenţa umanitară în situaţiile de strămutare. Totodată, se doreşte crearea unui cadru legal care să asigure persoanelor strămutate o viaţă demnă şi să contribuie la bunul mers al societăţilor-gazdă până la returnarea voluntară sau relocarea acestora.

Potrivit ştirilor juridice, aceştia trebuie să aibă o viaţă demnă iar dependenţa de ajutor să ducă la o autonomie. Actul normativ care prevede aceste dispoziţii este Hotărârea nr. 82/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Vieţi demne: de la dependenţa de ajutor la autonomie – Strămutarea forţată şi dezvoltarea COM (2016) 234,  publicată în Monitorul Oficial nr. 771/2016.

Astfel, Statul Român este de acord cu această comunicare şi propune instituirea unui cadru legal care să asigure persoanelor strămutate o viaţă demnă, care să le permită acestora să contribuie la bunul mers al societăţilor – gazdă până la returnarea voluntară sau relocarea lor. De asemenea, îşi propune să stabilească un cadru de politici orientate spre dezvoltare pentru a aduce în atenţie situaţiile de strămutare forţată, acest cadru se va concretiza sub forma unor recomandări şi îşi propune în acelaşi timp îşi propune să facă o analiză a situaţiilor de strămutare forţată prelungită în ţările partenere, cauzate de conflicte, violenţă şi încălcări ale drepturilor omului, indiferent de statutul persoanelor strămutate în temeiul Convenţiei din 1951 privind statutul refugiaţilor.

Comunicarea Comisiei ,,Vieţi demne: de la dependenţa de ajutor la autonomie” a deschis calea pentru tematica Summit-ului umanitar mondial sub egida ONU din mai 2016. Lucrările summit-ului au dat startul cooperării dintre UE şi statele sale membre cu alţi actori de pe scena globală. În cadrul lucrărilor s-a discutat, între altele, despre lansarea Agendei pentru umanitate.

În luna septembrie 2016 au avut loc întâlnirea la nivel înalt privind refugiaţii şi migraţia din cadrul Adunării Generale a ONU. Scopul reuniunii a reprezintat o oportunitate pentru actorii din domeniul politic, umanitar şi al dezvoltării de a se angaja într-o abordare globală, coerentă şi holistică a strămutării forţate, ca parte a mai vastei agende pentru migraţie.

Comunicarea Comisiei porneşte de la premisă că ajutorul umanitar salvează vieţi oferind elemente esenţiale de bază, dar că acesta nu este o soluţie pe termen lung. În acest sens, sunt propuse o serie de măsuri care să pună capăt dependenţei de asistenţă de urgenţă pe termen lung şi să ajute oamenii să- şi controleze autonom viaţa. Recomandările vizează accesul la oportunităţi educaţionale şi dobândirea unor mijloace decente de trai atât pentru refugiaţi şi persoanele strămutate, cât şi pentru bunăstarea statelor care îi găzduiesc.