Categories
Articole Financiar bancar

Contractele de credit în valută pot fi convertite într-o monedă alternativă!

credit
Românii au luat credite timp de ani de zile fără să își facă griji că pot ajunge în imposibilitatea de a le mai putea achita. Mulți au ales să achite creditul într-o monedă străină care le oferea la momentul încheierii contractului avantaje semnificative fără să ia în calcul un posibil risc al creșterii ratei ca urmare a fluctuației cursului valutar.

În ultimii ani, neprotejați în fața băncilor care le-au impus o serie de clauze și costuri imposibil de achitat, românii au înțeles că „bancherul este un tip care îți împrumută umbrela pe timp cu soare, dar o vrea înapoi în minutul în care începe să plouă” (Mark Twain) și că  “singurele datorii de la care nu dai faliment sunt cele de onoare. (Teodor Burnar)

Se impunea modificarea legislației și protejarea celor care au contracte de credit, în sensul de a fi informați ce clauze nu trebuie să fie inserate în contracte, ce posibilități au de convertire a creditului în altă monedă sau în ce condiții își pot înstrăina singuri imobilul pentru a evita executarea silită.

Toate aceste aspecte fac obiectul OUG 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori care a fost publicată în Monitorul Oficial 727 din 20 septembrie 2016. Prevederile sale se aplică din 30 septembrie 2016.

Ce contracte intră sub incidența OUG 52/2016?

Noutățile legislative se referă la contractele de credit pentru consumatori privind vânzarea, cumpărarea unor bunuri, contractele de credit garantate cu ipotecă asupra unor bunuri imobile și la cele ce implică un drept legat de un bun imobil.

Ce contracte nu intră sub incidența OUG 52/2016?

Rețineți că nu se aplică prevederile OUG 52/2016 contractelor de credit acordate de către un angajator angajaților săi, ca activitate secundară, atunci când aceste credite sunt acordate fără dobândă sau cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea practicată în mod obișnuit pe piață și care nu se oferă publicului sau cele în care creditul este acordat fără dobândă și comisioane.

Modalitatea de încheiere a  contractelor de credit

Noutățile legislative prevăd că se interzice perceperea unui comision de analiză dosar dacă creditul nu se acordă. Rețineți că cererea de credit se consideră depusă de consumator după exprimarea intenției ferme de a încheia contractul de credit cu un anume creditor. Este obligatoriu ca în 30 de zile calendaristice de la depunerea dosarului de credit, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice de la depunerea cererii de solicitare a creditului, creditorul să răspundă în scris consumatorului dacă i-a acordat sau nu creditul.

 Pentru a evita situația des întâlnită în practică în care clauzele din contractele de credit erau scrise cu litere atât de mici, încât consumatorului nici nu îi atrăgeau atenția pentru a le lectura, s-a decis ca toate contractele de credit să fie redactate în scris, vizibil și ușor de citit cu fondul Times New Roman mărimea 12p.

Ce este interzis pe parcursul derulării contractului de credit?

Știrile juridice prevăd că, este interzisă majorarea nivelului comisioanelor, tarifelor și spezelor, introducerea și perceperea de noi comisioane, tarife sau alte speze (cu excepția celor aferente serviciilor suplimentare solicitate expres de consumator), care nu sunt prevăzute în contract sau  nu erau oferite consumatorilor la data încheierii acestuia. Este interzisă perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană sau comision de retragere pentru sumele trase din credit, indiferent de data la care este tras creditul.

Nu trebuie perceput comision, tarif sau speze dacă consumatorul solicită și creditorul acceptă rescadențarea ratelor, reeșalonarea lor sau acordarea unei perioade de grație sau dacă consumatorii cer schimbarea garanțiilor și achită toate costurile aferente constituirii și evaluării noilor garanții.

Dacă consumatorul cere un act necesar rambursării anticipate a creditului prin refinanțare nu se va percepe comision și nici nu se va modifica în sens crescător marja de dobândă sau rata dobânzii fixe.

Ce comisioane se pot percepe pentru creditul acordat?

Sunt permise doar comisionul de analiză dosar, de administrare credit sau cont curent, costurile aferente contractelor de asigurare încheiate și dobânda penalizatoare, alte costuri aferente creditului respectiv percepute de terți și un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

Știrile juridice prevăd că vor fi stabilite în sumă fixă comisionul de analiză dosar și cel unic, aceeași sumă va fi percepută tuturor consumatorilor cu același tip de credit în cadrul aceleiași instituții de credit, pentru credite acordate în aceeași perioadă de timp. Comisionul de administrare se percepe pentru monitorizarea, înregistrarea, efectuarea de opțiuni de către creditor în scopul utilizării/rambursării creditului acordat. Dacă va fi calculat ca procent, va fi aplicat la soldul curent al creditului. Comisionul unic va fi stabilit într-un cuantum care să reflecte în mod exclusiv costurile suportate de creditor pentru furnizarea serviciului prestat la cererea consumatorului.

Posibilitatea convertirii creditului într-o monedă alternativă

Pentru un împrumut în valută, oricând pe parcursul derulării sale, acesta va putea fi convertit într-o monedă alternativă. Consumatorul va depune o cerere scrisă în acest sens și creditorul îi transmite oferta produselor disponibile în maximum 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii.

Moneda alternativă în care poate converti este cea în care consumatorul își primește venitul sau moneda statului membru în care consumatorul fie a avut reședința la data încheierii contractului de credit, fie își are reședința în prezent. Cursul de schimb la care are loc conversia este cel comunicat de BNR în ziua solicitării conversiei.

Creditorii au obligația de a face o simulare a graficului de plăți, fără costuri și comisioane suplimentare. Este interzisă încheierea unui nou contract de credit ca urmare a efectuării conversiei, cu excepția cazului în care consumatorul solicită expres acest lucru.

Clauze interzise

Este interzisă clauza care dă dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adițional acceptat de consumator. Consumatorul nu poate fi obligat să păstreze confidențialitatea condițiilor contractuale.

Creditorului îi este interzis să poată declara  scadent sau să denunțe unilateral contractul sau să poată penaliza consumatorul în cazul afectării reputației creditorului. Este interzisă clauza prin care creditorul să poată declara scadent anticipat creditul dacă consumatorul nu și-a îndeplinit obligațiile conform altor contracte de credit încheiate cu alți creditori sau să impună consumatorului încheierea contractului de asigurare a bunurilor aduse în garanție cu o societate agreată de creditor.

Având în vedere noile reglementări să sperăm că  epigrama: „Bani a încasat cu brio/Și i-a cheltuit la Rio…/La scadență, vechiul trio:/Banca, casa și…adio…” (Constantin Enescu), va rămâne istorie!