Archive for » octombrie, 2016 «

viza_canadaÎn urma semnării tratatului CETA, Guvernul a anunţat că Canada a confirmat ridicarea vizelor pentru cetăţenii români în două etape, parţial de la 1 mai 2017 şi total de la 1 decembrie 2017.

„Guvernul României salută decizia Guvernului Canadei de a elimina complet vizele pentru cetăţenii români începând cu 1 decembrie 2017. Această decizie se regăseşte în declaraţia Summitului UE-Canada şi confirmă eforturile depuse de Guvernul României pentru a ajunge la acest rezultat”, se precizează într-un comunicat al Executivului.

Instituţia menţionează că, „în urma discuţiilor intense din ultimele luni între cei doi prim-miniştri, Dacian Cioloş şi Justin Trudeau”, Guvernul Canadei a confirmat angajamentul de elimina total regimul de vize pentru toţi cetăţenii români, începând cu 1 decembrie 2017, după o primă etapă de liberalizare parţială de la 1 mai 2017.

Astfel, în perioada de până la momentul eliminării depline a regimului de vize, Canada va introduce o ridicare parţială a vizelor pentru cetăţenii români eligibili care călătoresc în această ţară. Prin urmare, la 1 mai 2017, cetăţenii români care au deţinut o viză canadiană temporară în ultimii 10 ani (Canadian temporary resident visa) sau care deţin, în prezent, o viză validă, valabilă pentru Statele Unite (valid US non-imigrant visa), vor putea să viziteze sau să tranziteze Canada pe baza unei autorizaţii electronice de călătorie (eTA) în loc de viză.

images-3În ceea ce priveşte strămutarea cauzei Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie strămută judecarea unei cauze de la curtea de apel competentă la o altă curte de apel, iar curtea de apel strămută judecarea unei cauze de la un tribunal sau, după caz, de la o judecătorie din circumscripţia sa la o altă instanţă de acelaşi grad din circumscripţia sa, atunci când există o suspiciune rezonabilă că imparţialitatea judecătorilor instanţei este afectată datorită împrejurărilor cauzei, calităţii părţilor ori atunci când există pericol de tulburare a ordinii publice. Strămutarea judecării unei cauze de la o instanţă militară competentă la o altă instanţă militară de acelaşi grad se dispune de curtea militară de apel, prevederile prezentei secţiuni privind strămutarea judecării cauzei de către curtea de apel competentă fiind aplicabile.

Aceste dispoziţii îşi găsesc reglementarea în art. 71 C. procedură penală dispoziţii care au fost considerate neconstituţionale, invocându-se o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens. Mai mult …

imagessecurityPaza şi protecţia sunt activităţi desfăşurate prin forţe şi mijloace specifice, în scopul asigurării siguranţei obiectivelor, bunurilor şi valorilor împotriva oricăror acţiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate, existenţa materială a acestora, precum şi a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau sănătatea.

Legislaţia privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor este reglementată de Legea nr. 333/2003 republicată în Monitorul Oficial nr. 189/2014.

Art. 4 din legea menţionată mai sus prevede că răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu revine conducătorilor unităţilor. Acest articol a fost considerat neconstituţional din mai multe motive pe care le vom analiza mai jos. Mai mult …

rosia-montana
Ministru Culturii, Corina Şuteu a anunţat prin intermediul reţelei de socializare că Roşia Montană a fost inclusă pe lista indicativă a UNESCO, document adoptat la Paris de către plenul Comitetului Patrimoniului Mondial
.

„În intervalul 24 octombrie – 26 octombrie, la Paris, la sediul UNESCO, a avut loc cea de-a 40-a sesiune de lucru a Comitetului Patrimoniului Mondial. La aceasta sesiune, România a fost reprezentată de Irina Iamandescu (directoare în cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului din Bucureşti), ambasador Adrian Cioroianu, delegat permanent al României la UNESCO, şi de Flavio Pironea, delegat permanent adjunct al României la UNESCO”, a scris Corina Şuteu.

Totodată, aceasta a precizat că la data de 26 octombrie, plenul a adoptat documentul WHC/16/40.COM/8A, incluzând propunerile statelor membre ale organizaţiei pentru obiectivele de inclus în lista indicativă a UNESCO. Tot atunci s-a mai adoptat şi includerea sitului Roşia Montană pe lista indicativă UNESCO, reprezentând primul pas în eventuala propunere a sitului respectiv pentru a intra pe lista, mult mai restrânsă, a Patrimoniului UNESCO.

Taxa-de-poluare
În urma adoptării de Camera Deputaţilor a proiectului de lege care prevede eliminarea a peste 100 de taxe nefiscale, printre care şi timbrul de mediu, APIA a emis un comunicat conform căreia precizează că eliminarea timbrului de mediu va afecta, în special, oraşele mari, unde se va mări numărul automobilelor vechi şi, prin urmare, va creşte poluarea mediului cu influenţe negative asupra sănătăţii populaţiei.

„Eliminarea timbrului de mediu va duce la: creşterea abruptă a vârstei medii a parcului auto naţional (România va deveni al doilea ‘cimitir de maşini vechi’ al Europei, după Polonia) şi anularea eforturilor financiare de curăţare a parcului realizate în ultimii 12 ani prin Programul ‘Rabla’ (pentru care s-au cheltuit 2,1 miliarde lei), fapt ce va face ca şi numărul automobilelor vechi şi cu normă de poluare ridicată să se regăsească într-un număr tot mai mare pe drumurile din România; creşterea nivelului de poluare din marile oraşe (inclusiv datorită creşterii numărului de automobile vechi), cu efecte negative asupra sănătăţii populaţiei, ceea ce va presupune în final şi alocarea unor resurse băneşti superioare pentru tratarea afecţiunilor generate de nivelul crescut al emisiilor poluante”, se mai menţionează în comunicat.

Potrivit aceluiaşi comunicat APIA, timbrul de mediu a contribuit, într-o oarecare măsură, la garantarea unui nivel relativ acceptabil pentru gradul de poluare al autoturismelor importate în România.

„Este, deci, absolut necesară menţinerea timbrului de mediu, dar şi introducerea altor instrumente/stimulente, cu eficienţă sporită în ceea ce priveşte stimularea achiziţiei de automobile cât mai puţin poluante”, se mai spune în comunicat.

În acelaşi timp, această schimbare este adoptată în măsura în care România are unul din cele mai îmbătrânite parcuri auto din Europa (circa 13,5 ani), cu peste 1,6 milioane de autoturisme cu vârstă este mai mare de 15 ani (Euro3, Euro2, Euro1).

miere
Președintele Organizației internaționale a exportatorilor de miere, Norberto Garcia a declarat că au fost descoperite nereguli importante pe piaţa internațională a mierii, cum ar fi etichetarea falsă, modificarea originii sau adaosul de sirop de zahăr. „Aceste date statistice demonstrează o anomalie șocantă care merge împotriva tendințelor mondiale de scădere a productivității stupilor. Frauda este responsabilă de injectarea unor volume importante de miere diluată cu prețuri scăzute pe piața mondială„, a declarat Norberto Garcia.

Deşi producția mondială de miere nu poate răspunde cererii, exporturile de miere cresc fără încetare, din cauza intermediarilor la fraudă care amestecă mierea cu diverse siropuri ieftine sau modifică originea botanică sau geografică a mierii. În acest caz autoritățile naționale ar trebui să întărească controalele pe această piață.

Un exemplu este China, cel mai mare producător și consumator mondial, cu o producție de 450.000 de tone pe an, care abia satisface o cerere internă de 700.000 de tone pe an.

MADR_
Dosarul pentru „Scrumbia de Dunăre afumată” a trecut de etapa opoziţiei naţionale şi a fost transmis la Bruxelles conform procedurilor europene, în vederea înregistrării şi dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene ca Indicaţie Geografică Protejată.

„Scrumbia de Dunăre afumată” este obţinută prin metoda de sărare şi afumare la rece, specifice ariei geografice de provenienţă, care conferă unicitate produsului propus pentru înregistrare la nivel european.

Potenţialul gastronomic şi natural al României, pus în valoare de Politica Agricolă Comună prin politica de calitate, poate constitui un element important în vederea creşterii valorii adăugate a produselor agroalimentare care poate duce la dezvoltarea zonelor rurale, în special şi a comerţului cu produse de calitate în general. Mai mult …

min sanatatii
CNAS solicită furnizorilor de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate să afişeze în incintele în care îşi desfăşoară activitatea, la loc vizibil, pe suport de hârtie sau prin sisteme de afişaj digital, informaţiile privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare serviciilor contractate.

Afişarea acestor informaţii, în formatul stabilit de CNAS, constituie o obligaţie a furnizorilor de servicii medicale, prevăzută în Contractul-cadru pentru anii 2016 – 2017, a cărei neîndeplinire poate fi sancţionată de casele de asigurări de sănătate.

Pentru îndeplinirea obligaţiei respective, CNAS a transmis către casele de asigurări de sănătate machetele pentru afişarea informaţiilor menţionate anterior, urmând ca acestea să fie puse la dispoziţia furnizorilor de servicii medicale în termen de trei zile lucrătoare.

recuperare ajutor
Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii referitoare la venitul minim de incluziune, prin care se prevede acordarea unui „beneficiu de asistență socială” familiilor și persoanelor singure aflate în dificultate sau care le-au fost limitate propriile capacităţi de integrare socială. Venitul minim de incluziune este format din ajutorul de incluziune, ajutorul pentru familia cu copii și suplimentul pentru locuire, mai mult, acest venit poate fi însoțit şi de măsuri de asistență socială complementare – stimulente sau facilități contributive.

Ajutorul de incluziune se va acorda persoanelor sau familiilor cu un venit ajustat pe membru de familie de până la 260 de lei, iar pentru familiile cu venituri cuprinse între 260 și 600 de lei, ajutorul va fi de 85 de lei pentru fiecare copil. Persoanele fără adăpost vor beneficia de venitul minim de incluziune numai pe perioada în care se află în evidența serviciilor publice de asistență socială.

Sumele aferente venitului minim de incluziune și măsurilor de asistență socială complementare se acordă din bugetul de stat și, după caz, din bugetele locale.

descarcaremon-istoricMonumentele istorice au un regim juridic special reglementat în Legea nr. 422/2001 republicată în Monitorul Oficial nr. 938/2006. Datorită acestui regim special, proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenţionează să vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor înştiinţarea privind intenţia de vânzare, însoţită de documentaţia stabilită prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.

Potrivit ştirilor juridice, în vederea protejării monumentelor istorice Ministerul Culturii şi Cultelor îndeplineşte, direct sau prin serviciile sale publice deconcentrate ori prin alte instituţii publice subordonate au ca şi atribuţii avizarea reglementărilor, normelor şi metodologiilor elaborate de autorităţile şi instituţiile publice abilitate, privind: prevenirea şi stingerea incendiilor la monumente istorice şi măsurile de protecţie specială a monumentelor istorice în caz de conflict armat, de protecţie împotriva actelor de terorism sau în situaţii de urgenţă. Mai mult …