Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie

Se acordă bani europeni pentru reducerea producției de lapte!

fermier
Pare că fermierii români produc mult lapte, astfel încât s-a ajuns la situația în care există o ofertă de lapte care depășește cererea. Nu de puține ori fermierii nu au ce face cu laptele și ajung să îl arunce pe câmp. Sigur că noi nu am găsit o soluție la această problemă și am așteptat resemnați, ca de fiecare dată, ca trasarea drumului să vină din partea UE. Nu ne-au dezamăgit nici de această dată, pentru că au decis că vor acorda ajutoare în bani fermierilor români ca aceștia  să își reducă producția de lapte.

Condițiile ce trebuiesc îndeplinite pentru a primi acești bani, detalii privind cererea care se depune de către cei care sunt dornici să primească bani europeni și termenele limită până la care se pot depune sunt prezentate pe larg în Ordinul MADR nr. 911/2016 privind aprobarea unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte, precum şi a modului de acordare a acestora. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 721 din 19 septembrie 2016.

Care este cuantumul ajutoarelor acordate?

Practic, aceste ajutoare se acordă producătorilor de lapte care au livrat lapte de vacă prim-cumpărătorilor în luna iulie 2016. Condiția pentru a primi aceste ajutoare este să își reducă livrările de lapte de vacă pentru 3 luni comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cuantumul ajutoarelor este de 14 euro/100 kg de lapte de vacă pentru volumul care corespunde diferenței dintre laptele de vacă livrat în cursul perioadei de referință și laptele livrat în cursul perioadei de reducere. Acest ajutor acoperă pentru fiecare producător o cantitate a livrărilor de lapte de vacă mai mare de 1.500 kg fără a depăși 50% din cantitatea totală de lapte de vacă livrată către cumpărători în aceeași perioadă a anului precedent.

Ce acte trebuie să depună producătorii de lapte ?

Cei care doresc să primească acest ajutor bănesc vor depune o cerere la centrul județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe raza căruia domiciliază sau au sediul social. Știrile juridice prevăd că, la cererea de ajutor, vor atașa o copie a CI a solicitantului, o copie a atestatului de producător și a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, precum și copii ale contractelor de livrare a laptelui de vacă cu prim-cumpărătorii, valabile la data depunerii cererii de ajutor și pe durata perioadei de reducere. Pentru a proba livrările efectuate în aceeași perioadă a anului trecut și în iulie 2016 vor atașa copii ale actelor fiscale (facturi, file din carnetul de comercializare).

Până la ce date se pot depune cererile?

Perioadele în care trebuie să reducă producția de lapte sunt patru: prima (octombrie, noiembrie și decembrie 2016), a doua (noiembrie, decembrie și ianuarie 2017), a treia (decembrie 2016, ianuarie și februarie 2017) și a patra (ianuarie, februarie și martie 2017).

Pentru prima perioadă de reducere cererea de ajutor se depune între 19 septembrie 2016 și 21 septembrie 2016, ora 13, pentru a doua perioadă cererile vor fi primite de la 1 octombrie la 12 octombrie 2016, ora 13. Pentru a treia perioadă cererile se depun între 31 octombrie și 9 noiembrie 2016, ora 13, iar pentru perioada a patra de la 28 noiembrie la 7 decembrie 2016, ora 13.

Rețineți că solicitanții pot depune o singură cerere de ajutor aferentă unei singure perioade de reducere, cu excepția celor care au depus o cerere pentru prima perioadă și care pot depune una și pentru cea de-a patra perioadă.

 Soluționarea cererii

APIA va verifica cererile de ajutor primite și va comunica către Comisia Europeană cantitățile de lapte livrate și admisibile. Comisia Europeană va decide dacă cantitatea de lapte se încadrează în volumul maxim stabilit. Dacă acest volum este depășit, Comisia Europeană va stabili un coeficient de atribuire pentru perioada de reducere în cauză care se va aplica la fiecare cerere de ajutor.

 Știrile juridice prevăd că APIA va autoriza cantitățile solicitate și va comunica fiecărui producător care a depus cerere declarată admisibilă cantitatea de reducere autorizată în termen de 7 zile lucrătoare de la termenele-limită stabilite pentru depunerea cererii de ajutor.

 Plata banilor

Cei cărora li s-au comunicat cantitățile de lapte pe care trebuie să le producă vor depune cererea de plată acolo unde au depus și cererea de ajutor și vor atașa copii ale documentelor fiscale care atestă livrările către prim-cumpărători în perioada de reducere. Cererea de plată se depune în 45 de zile de la încheierea perioadei de reducere.

APIA va verifica în perioada dintre depunerea cererii de plată și plata ajutoarelor dacă a fost respectată reducerea livrărilor de lapte de vacă și, în maximum 90 de zile după încheierea perioadei de reducere, se vor plăti ajutoarele.

Trist, dar adevărat!

Modul în care sunt ademeniți producătorii să reducă producția, mă face să cred că întotdeauna “drumul spre iad este pavat cu intenții bune.” Pare a fi un gest excelent să oferi ajutoare în bani unor producători cerându-le doar reducerea producției pentru 3 luni, însă consecințele pe termen lung pot fi dezastruoase.