Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative

Organizarea şi funcționarea Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice – Proiect

CartiMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a publicat, spre dezbatere publică, proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificările propuse se referă la crearea unui post de Secretar de Stat pentru pregătirea profesională în sistem dual, post rezultat în urma importanței dezvoltării unui cadru adecvat învățământului profesional astfel încât să se realizeze o mai bună corelare a nevoilor angajatorilor cu oferta educațională. Rezultatele așteptate se referă la creșterea atractivității învățământului profesional, inclusiv în sistem dual, îmbunătățirea accesului la o formare profesională de calitate și pregătirea de specialiști în acord cu cerințele actuale de pe piața muncii.