Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice ce implică utilizarea patrimonului public

computerMinisterul Justiției a lansat în dezbatere publică un Proiect de Ordin pentru transparentizarea informaţiilor cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimonului public la nivelul de spitalelor publice, serviciilor judetene de ambulanţă şi instituţiilor cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii.

Potrivit proiectului de act normativ, spitalele publice, serviciile judetene de ambulanţă publice şi instituţiile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii au obligaţia de a transmite electronic Ministerului Sănătăţii, informaţii cu privire la achiziţiile publice şi contractele ce implică utilizarea patrimonului public, în scopul transparentizării acestora.

De asemenea, în cazul achiziţiilor publice cu valoare de peste 20.000 lei realizate prin proceduri de atribuire definite de art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în termen de 7 zile de la finalizarea oricărei proceduri de atribuire, unităţile prevăzute mai sus vor încărca în sistemul securizat www.monitorizarecheltuieli.ms.ro informaţiile următoare:
– Formularul electronic cu informaţiile definite în Anexa 1, punctul 1;
– Documente din dosarul achiziţiei publice, după caz: strategia de contractare; solicitările de clarificări, precum şi clarificările transmise/primite de autoritatea contractantă; contractul de achiziţie publică/acordul-cadru/contractul subsecvent, semnate, inclusiv anexele; anunţul de atribuire şi dovada transmiterii acestuia spre publicare; alte documente relevante.