Categories
Articole Social

Noutăţi legislative privind procedura şi cazarea solicitanţilor de azil!

descărcare (5)Termenul de solicitant de azil este adesea confundat cu termenul de refugiat. Un solicitant de azil este o persoană care spune că este refugiat şi caută protecţie internaţională din calea persecuţiei sau pericolelor grave în propria ţară. Fiecare refugiat este iniţial un solicitant de azil, dar nu fiecare solicitant de azil va fi recunoscut, până la urmă, ca refugiat. În timp ce aşteaptă ca solicitarea lor să fie acceptată sau respinsă, aceste persoane se numesc solicitanţi de azil.

Ştirile juridice ne arată că termenul de solicitant de azil nu conţine nicio prezumpţie de vreun fel – doar descrie faptul că o persoană a depus o cerere de azil. Sisteme naţionale pentru azil sunt menite să decidă care solicitant de azil se califică pentru a primi protecţie internaţională. Cei consideraţi, prin proceduri adecvate, ca nefiind refugiaţi sau necesitând o altă formă de protecţie internaţională, pot fi trimişi înapoi în ţările lor de origine.

În cazul celor care au primit azil în ţara noastră se doreşte integrarea lor în societate şi se pot oferi servicii de identificare locuinţe, activităţi educaţionale, culturale şi recreative, activităţi de acomodare şi orientare culturală şi de respectare a regulilor de convieţuire din cadrul centrelor de cazare, servicii destinate minorilor, constând în: înscriere la gradiniţă/ şcoală, cheltuieli destinate hranei la grădiniţă, precum şi a altor costuri necesare la şcoală/ gradiniţă, înscrierea la cursurile de limbă română organizate de Inspectoratele Şcolare, achiziţionare de rechizite şi materiale didactice auxiliare, suport la efectuarea temelor şi cursurile de limba română pentru beneficiarii minori. În cadrul fiecărui centru există o echipă de asitenţi sociali, pedagoci sociali şi jurişti cu experienţă în domeniul migraţiei care oferă serviciile menţionate mai sus.

O noutate legislativă o reprezintă Ordinul nr. 130/2016 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al centrelor regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, publicat în Monitorul Oficial nr. 680/2016., prin care se stabilesc modul de organizare a accesului în centrele regionale de proceduri şi cazare a solicitanţilor de azil, regulile de ordine interioară în centre, modul de organizare a pazei centrelor, modul de organizare a supravegherii şi escortării solicitanţilor de azil faţă de care s-a dispus măsura plasării într-un spaţiu închis special amenajat, pe timpul deplasării în afara acestora.

Ce activităţi sunt intreprinse în momentul cazării solicitanţilor?

La momentul cazării în centre a solicitanţilor de azil se efectuează controlul corporal şi al bagajelor şi controlul medical.

Controlul corporal şi al bagajelor se efectuează de către personalul de serviciu pe centru care întocmeşte un proces – verbal în care menţionează, în mod obligatoriu: sumele de bani şi/sau bunurile aflate asupra solicitantului de azil la momentul efectuării controlului ori faptul că acesta nu avea asupra sa sume de bani sau alte bunuri; documentele care atestă identitatea solicitantului de azil, aflate asupra sa la momentul efectuării controlului, ori faptul că acesta nu avea asupra sa asemenea documente; urme vizibile de violenţă pe care le prezintă solicitantul de azil la momentul efectuării controlului sau faptul că acesta nu prezintă urme vizibile de violenţă. Menţionăm faptul că este necesară prezenţă unui martor asistent şi se va efectua de către persoane de acelaşi sex cu persoana controlată, fără a aduce atingere verificărilor efectuate din motive de securitate, cu respectarea deplină a principiului demnităţii umane şi a integrităţii fizice şi mentale.

Controlul medical se efectuează de către medicul centrului, după efectuarea controlului corporal şi al bagajelor, în condiţii de confidenţialitate, cu respectarea intimităţii şi demnităţii persoanei.

Benefiarii de azil pot fi vizitaţi!

Vizitatorii trebuie însă să se supună unor proceduri. Accesul vizitatorilor în incinta centrului, inclusiv în spaţiile închise, se face numai pe la postul de control – acces, în baza documentelor care atestă identitatea, cum ar fi cartea de identitate, paşaportul, cardul de identitate diplomatic sau permisul de şedere. Aceştia sunt supuşi controlului bagajelor şi, dacă se impune, controlului corporal. Iar deplasarea acestora în incinta centrului, inclusiv în spaţiul închis, se face numai cu însoţitor din cadrul personalului centrului.

Solicitanţii de azil au mai multe drepturi, obligaţii dar şi interdicţii

Pe perioada cazării în centru au dreptul să circule în incinta centrului şi în afara acestuia, cu respectarea programului centrului, să comunice direct sau prin corespondenţă cu persoane din afara centrului, să desfăşoare activităţi religioase. Ca şi obligaţii aceştia trebuie să respecte programul zilnic şi regulile de igienă individuală şi colectivă, să respecte repartizarea pe camere stabilite în momentul cazării în centru, să întreţină curăţenia spaţiilor destinate cazării, servirii mesei şi activităţilor comune. Interdicţiile privesc faptul că aceştia nu pot să iniţieze, să organizeze, să sprijine, să participe sau să desfăşoare orice acţiuni, manifestaţii sau întruniri care aduc atingere siguranţei personalului şi ordinii interioare în centru, să părăsească incinta centrului fără informarea prealabilă a conducerii acestuia, să deţină, să comercializeze sau să consume băuturi alcoolice ori substanţe toxice şi/sau halucinogene.

Nu a trecut mult timp de când Europa a fost pusă în faţa unei situaţii nemaiîntâlnită unde mii de solicitanţi de azil şi-au căutat salvarea în Europ, din acest motiv este important să se stabilească reguli clare în ceea ce priveşte acordarea azilului.