Categories
Legislaţie utilă Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Codul de procedură fiscală – Proiect de modificare

turismProiectul de Ordin pentru aplicara prevederilor art. 46 alin. (8) şi ale art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost lansat în dezbatere publică de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Modificările se referă la procedura de comunicare a actelor administrative fiscale și procedurale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și condițiile în care aceasta se realizează. Astfel că, proiectul include Lista actelor administrative fiscale și procedurale emise de organul fiscal local ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local, dar şi Procedura de comunicare a actelor administrative fiscale și procedurale   prin mijloace electronice de transmitere la distanță, precum și condițiile în care aceasta se realizează.

Categories
Articole Drept penal

Probele neexcluse în camera preliminară pot fi excluse în etapa judecăţii?

descarcare-46Obiectul procedurii camerei preliminare îl constituie verificarea, după trimiterea în judecată a competenţei şi a legalităţii sesizării instanţei, precum şi verificarea legalităţii administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. 

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Ştiri

Primării mai eficiente

prima-sedinta-guvernului-ciolos
Într-un proiect de hotărâre emis de Guvern, se vor pune în aplicare direcţiile strategice privind eficientizarea administraţiei publice
şi profesionalizarea personalului din administraţia publică centrală şi locală.

Conform proiectului, INA se organizează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea MDRAP. Institutul, cu sediul în Bucureşti, are atribuţii în domeniul administraţiei publice: formarea şi perfecţionarea profesională a personalului, cercetare-inovare, facilitarea comunicării informaţiilor şi cunoştinţelor şi asigurarea calităţii în domeniul formării personalului. Înfiinţarea institutului a fost decisă printr-o ordonanţă de guvern şi presupune preluarea de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a centrelor regionale, a personalului, patrimoniului şi a programelor aferente activităţii de formare profesională.

INA va avea maxim 100 de posturi, funcţionari publici şi personal contractual, exclusiv demnitari şi posturi ale cabinetului preşedintelui Institutului. Bugetul necesar pentru funcţionare va fi asigurat prin preluarea sumelor aferente activităţii de formare şi perfecţionare de la ANFP, iar începând cu anul 2017 se estimează la o valoare de 15.000.000 lei pe an.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Vehiculele fără stăpân sau abandonate se vor supune unor noi reguli!

imagesmasNu de puţine ori am fost deranjaţi de maşinile abandonate care ocupă locurile de parcare inutil, pentru a preîntâmpina această situaţie se pregătesc noutăţi legislative. Astfel, la Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fară stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative

Organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație – Proiect

media-143289026393635700Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Administrație a fost lansat spre dezbatere publică, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Schimbările preconizate se referă la preluarea de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) și centrele regionale din subordinea acesteia personalul, patrimoniul, cuprinzând toate elementele de activ și pasiv, aferente activității de formare profesională, programele de formare profesională și drepturile și obligațiile care decurg din acestea. Astfel că, cadrul instituțional pentru derularea activităților de formare a personalului din cadrul autorităților și instituțiilor publice, precum şi organizarea cursurilor de master și doctorat în domeniul administrației publice, în parteneriat cu instituții de învățământ superior va fi asigurat de Institutul Național de Administrație (INA).

Reamintim că INA este o instituție în subordinea Ministerului Administrației și Internelor, având ca scop principal formarea unor categorii noi de funcționari publici (înalți funcționari publici, manageri publici) cât și a perfecționării/ formării prin intermediul unor cursuri de formare de scurtă durată a numeroși funcționari publici, dar și a personalului contractual desemnat să participe la cursurile realizate de această instituție.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Se înfiinţează Autoritatea de Reformă Feroviară! Care este scopul acesteia?

descarcare-76noutate legislativă în domeniul transportului feroviar o constituie înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară. În acest sens la data de 15 septembrie Ministerul Transporturilor a propus, spre dezbatere publica, proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind înfiinţarea Autorităţii de Reformă Feroviară. Se doreşte armonizarea legislaţiei europene cu cea naţională.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Soluţie pentru ca tinerii să primească teren gratuit de la stat

terenuri agricoleMinistrul Agriculturii, Achim Irimescu, consideră că o eventuală creștere a redevenței plătită de fermierii care arendează pământurile statului ar putea a ajuta la acordarea de terenuri gratuite tinerilor de până în 40 de ani.

”Noi ne-am fi dorit să creștem redevența pentru că sunt fermieri care plătesc doar 400 de kilograme echivalent pe hectar iar la privat a ajuns în multe locuri și la 1500 de kilograme pe hectar. Eu am spus să creștem redevența și din banii pe care îi obținem în plus să cumpărăm terenuri agricole și dăm tinerilor cu titlu gratuit, câte 5 hectare așa cum a adoptat Parlamentul”, a precizat ministrul.

Ministrul crede că ajutorul ar fi doar un prim impuls pentru tineri având în vedere că deținând această suprafață pot depune mai departe proiecte pentru sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” prin care își pot înființa ferme în zonele rurale și pot să primească un sprijin nerambursabil de până la 50.000 de euro.

Totuşi, Achim Irimescu nu a precizat o dată exactă pentru mărirea redevenței și nici când această măsură ar putea fi pusă în aplicare.

Categories
Administraţie publică centrală Legislaţie utilă Ştiri

Modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004

images-5Guvernul a modificat normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004. Normele metodologice stabilesc posibilitatea organizațiilor de îmbunătățiri funciare (OIF) de a formula cereri de transmitere fără plată a dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, în condițiile stabilite prin actul primar.

Astfel, se instituie prevederi privitoare și la faptul că, infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului privat al unităților administrativ teritoriale se poate transmite la solicitare în proprietatea organizațiilor sau federațiilor.

Totodată, se reglementează transmiterea dreptului de utilizare asupra terenului aferent infrastructurii secundare de irigații aparținând domeniului privat al statului, inclusiv asupra zonelor de protecție ale acestei infrastructuri.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Adoptarea proiectului pentru ratificarea Acordului de la Paris la Convenția-cadru a ONU asupra schimbărilor climatice

guvernGuvernul a adoptat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de la Paris la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice. Documentul va fi transmis spre dezbatere și adoptare Parlamentului.

Acordul de la Paris a fost semnat, din partea României, la 22 aprilie 2016, la New York, de către ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Cristiana Pașca Palmer.

Actul normativ este primul acord cu caracter universal în domeniul schimbărilor climatice care impune obligații juridice tuturor Părților pentru realizarea obiectivului global pe termen lung – de limitare a creșterii temperaturii medii globale sub 2˚C față de nivelul din perioada pre-industrială, în funcție de capacitățile și responsabilitățile de care dispun statele. Totodată Părțile vor depune eforturi pentru a limita creșterea temperaturii medii globale cu 1,5 grade Celsius.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Cum a soluţionat CCR excepţiile de neconstituţionalitate privind Regulamenttul Camerei Deputaţilor?

imagescdepRegulamentul Camerei Deputaţilor a suferit în cuprinsul anului acesta unele modificări. În acest sens a fost adoptată Hotărârea nr. 48/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 432/2016.  Asupra acestei hotărâri au fost formulate mai multe critici de neconstituţionalitate pe care le vom prezenta în cele ce urmează.