Categories
Financiar bancar Ştiri

Implementarea şi procedura de aplicare a Standardului comun de raportare (CRS)

193175_articol_04795300_55186600Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat Ordinul privind implementarea şi procedura de aplicare a Standardului comun de raportare (CRS).

Ordinul stabileşte acțiunile/procedurile de aplicat pentru îndeplinirea obligațiilor reglementate de Codul de procedură fiscală (art. 62, alin. 2), cu scopul combaterii evitării plății impozitelor și evaziunii fiscale.

De asemenea, actul legislativ stabileşte implementarea CRS privind conturile financiare așa cum sunt elaborate de OECD.

În acelaşi timp, actul normativ introduce următoarele reguli pentru aplicarea unitară a CRS, a Codului de procedură fiscală și a Acordului semnat intre România și Statele Unite cu privire la implementarea FATCA:
– stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare;
– categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare;
– instituțiile financiare non raportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare;
– regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații;
– normele și procedurile administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală.