Categories
Funcţionari publici Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Normele de aplicare a guvernanței corporative în întreprinderile public, în dezbatere publică

193175_articol_04795300_55186600

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică Normele de aplicare a guvernanţei corporative în întreprinderile publice.

Normele cuprind un cadru unitar pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pe post, a clasamentului acestora şi procedura privind numirile finale.

De asemenea, documentul clarifică metodologia de stabilire a indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari şi a componentei variabile a remuneraţiei.

“Selecţia trebuie să înceapă în termen de 50 de zile de la intrarea în vigoare a normelor metodologice. Procedura de selecţie, de stabilire a indicatorilor şi a componentei variabile se bazează pe scrisoarea de aşteptări şi pe declaraţia de intenţie”, precizează MFP.

Pentru crearea unui cadru unitar sunt propuse:

  • reguli generale pentru redactare precum și conținutul minim recomandat al scrisorii de așteptări și al declarației de intenție;
  • elementele minime recomandate pentru forma și clauzele contractului de mandat care se încheie cu membrii consiliului de administrație ca urmare a finalizării procedurii de selecție, având în vedere obligațiile care le revin Ministerului Finanțelor Publice și autorităților publice tutelare.

Normele metodologice pun în aplicare Legea nr. 111/2016, care completează Ordonanţa 109/2011, şi stabilesc regulile procedurii de selecţie a managerilor profesionişti în întreprinderile de stat unde nu s-a aplicat guvernanţa corporativă. Legea 111/2016 a intrat în vigoare în data de 4 iunie.