Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect de modificare a Legii privind bunurile proprietate publică

cadastru
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi reglementarea unor măsuri pentru implementarea Programului Național de Cadastru.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului, drept urmare a intrării în vigoare a OUG nr. 35/2016, s-a creat cadrul legal necesar finanțării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi municipiului Bucureşti, care vor derula lucrări de înregistrare sistematică la nivelul sectoarelor cadastrale din extravilan, și, pe cale de excepție, în intravilan, precum și pentru cofinanţarea proiectelor de înregistrare sistematică derulate de unitățile administrativ teritoriale la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, caz în care, plata se efectuează la finalizarea sectorului cadastral, prin înființarea din oficiu cărților funciare.

Drept urmare, prin proiectul de act normativ, se propune completarea articolului 9 si a anexei din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică şi modificarea articolului 82 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, precum și introducerea unei norma derogatorii de la Legea nr. 98/2016 în ceea ce privește contractele de achiziții publice încheiate de unitățile administrativ teritoriale pentru realizarea înregistrării sistematice.