Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

România va participa la un proiect de analiză al OCDE în domeniul guvernanţei publice şi al reformei administrative


În cadrul şedinţei din 3 august, Guvernul a aprobat participarea României la un proiect de analiză specifică realizat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică privind 5 sectoare-cheie din domeniul guvernanţei publice şi al reformei administrative.

Este vorba de funcţia publică, coordonarea la centrul guvernului, guvernarea deschisă, managementul bugetar şi agenda digitală, care vor beneficia de realizarea unor analize specifice, evidenţiind punctele forte şi punctele slabe ale fiecăreia din cele 5 zone prin raportare la bunele practici ale OCDE, iar concluziile vor fi prezentate în cadrul unei conferinţe pe această temă.

Executivul a aprobat, de asemenea, plata contribuţiei voluntare a României la OCDE pentru 2016, reprezentând echivalentul a 150.000 de euro, alocând către bugetul Secretariatului General al Guvernului suma de 685.000 lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului aferent anului 2016. Necesitatea alocării sumei respective din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului este justificată de faptul că această cheltuială este generată de o situaţie nou apărută în timpul exerciţiului bugetar.