Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

ANAF va reînfiinţa Autoritatea Naţională Vamală din România

Directia-Generala-a-Vamilor
Potrivit unui anunţ al vicepreşedintelui ANAF, Dorel Fronea, Direcţia Generală a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se va transforma în Autoritatea Naţională Vamală din România, devenind astfel structură de sine stătătoare.

Acum suntem o simplă direcţie în cadrul ANAF şi nu putem avea performanţele pe care ni le dorim. Vom redeveni Autoritatea Naţională Vamală, cum a fost şi până în 2013, când a fost desfiinţată. (…) Nu vom avea posturi suplimentare, ci vom lua din posturile vacante de la ANAF, nu cheltuim suplimentar“, a precizat Fronea.

În prezent, în structurile vamale din România lucrează 2.600 de angajaţi, cu tot cu 190 de posturi vacante, afirmă vicepreşedintele ANAF.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Norma cu privire la condiţiile în care se derulează operaţiunile de comerţ de produse alimentare de origine nonanimală

ansvsa
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin privind aprobarea normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export, tranzit şi comerţ intraunional de produse alimentare de origine nonanimală şi produse chimice anorganice şi organice care sunt utilizate ca ingrediente pentru prepararea alimentelor destinate consumului uman supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor.

Punctele de intrare şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile proiectului de ordin.

La data intrării în vigoare a ordinului, se va abroga Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 145/2007 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import-export, tranzit si comerţ intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii şi controlului pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 440 din 29 iunie 2007.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Închirierea elementelor de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de MAI

-b--font-color--Red---Calendar-legislativ-14-27-aprilie----font---b-Cele-mai-importante-modificari-pentru-mediul-de-afaceri
Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre pentru aprobarea închirierii de elemente de infrastructură din incinta perimetrelor administrate de Ministerul Apărării Naţionale, respectiv de Ministerul Afacerilor Interne şi de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru amplasarea de echipamente de radiocomunicaţii.

Prin proiect se urmăreşte redefinirea elementelor de infrastructură în contextul dezvoltării actuale a societăţii informaţionale, precum şi responsabilizarea încheierii contractelor de închiriere de către structurile în al căror patrimoniu se află elementele de infrastructură care fac obiectul propunerilor de închiriere, având în vedere şi calitatea conducătorilor acestora de ordonatori de credite.

În acelaşi timp, se asigură corelarea cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, în sensul stabilirii modului de utilizare a sumelor reţinute din valoarea chiriei, de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Modificarea actului normativ nu implică cheltuieli suplimentare.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Noi legi pentru arestarea străinilor pe teritoriul României

-b-Mafia-retrocedarilor---b--DNA-cere-arestarea-preventiva-a-unui-judecator
Terorismul, criza refugiaţilor sau grupările de crimă organizată au determinat autorităţile naţionale să modifice regulile cu privire la arestarea străinilor pe teritoriul României.

Astfel, dacă suspecţii daţi în urmărire internaţională provin din ţări care nu sunt din Uniunea Europeană vor putea fi arestaţi de judecătorii români. Până acum era necesar ca ţara de origine să solicite arestarea provizorie a suspecţilor.

Potrivit unui raport al Europol privind ameninţarea teroristă în Europa, 12 ţări şi-au schimbat legislaţia după atacurile teroriste din ianuarie 2015 de la Paris.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Concluziile celei de-a şaptea sesiuni de consultări ale proiectului “România Competitivă” privind Diaspora

munca
Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, cea de a şaptea sesiune de consultare, cu tema Diaspora şi mobilitatea forţei de muncă, din seria celor 16 consultări ce au loc pe marginea proiectului “România Competitivă”, s-a desfăşurat la 30 august la Casa Academiei Române.

Dezbaterea s-a concentrat în jurul urmatoarelor obiective:

  • Promovarea migraţiei de întoarcere prin promovarea informaţiilor de interes pentru diaspora în mod consecvent în spaţiul virtual şi prin misiunile diplomatice, precum şi prin eliminarea obstacolelor de ordin administrativ pentru cei care doresc să revină în ţară.
  • Dezvoltarea de programe pentru susţinerea antreprenoriatului în România pentru românii din diaspora prin facilitarea unei scheme de minimis dezvoltată de Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni în parteneriat cu Ministerul Fondurilor Europene finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.
  • Flexibilizarea procesului de admisie pentru cetăţenii din state terţe în vederea atragerii de personal înalt calificat.
Categories
Drept penal Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Ministerul Justiţiei pregăteşte proiectul confiscării extinse

justititie3
Ministrul Justiţiei, Raluca Prună, a declarat că proiectul legislativ privind confiscarea extinsă va fi depus în curând în Parlament.

“Cred că este un proiect important pentru România. Dacă vrem bani la buget, trebuie să confiscăm banii furaţi, să-i redăm societăţii”, a precizat Raluca Prună.

Ministrul Justiţiei a mai spus că pregăteşte un pachet de legi de reformare a sistemului judiciar, dar nu a vrut să ofere detalii privind conţinutul acestuia.

De asemenea, Prună a reiterat, totodată, faptul că aşteaptă din partea Parlamentului “o colaborare pe măsura interesului existent privind reformarea sistemului penitenciarelor”.

Categories
Articole Social

Formarea profesională a persoanelor care exercită activităţi de pază. Condiţii

images (8)Se spune că paza bună trece primejdia rece. Însă pentru executarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor este necesară formarea profesională a persoanelor. Formarea profesională se realizează prin furnizori de formare profesională din sectorul public sau privat, autorizaţi în condiţiile legii. Mai mult furnizorul de formare profesională are obligaţia de a aproba înscrierea la cursurile de calificare profesională doar a persoanelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege. Cele menţionate mai sus sunt prevăzute în art. 39 alin. 2) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor republicată în Monitorul Oficial nr. 189/2014. Acest alineat a fost considerat neconstituţional, invocându-se o excepţie de neconstituţionalitate în acest sens.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Reintroducerea infracțiunii de „ofensă adusă însemnelor naționale” – Proiect

images (30)Guvernul României vrea să reintroducă o pedepeapsă din Codul Penal aferent regimului comunist, astfel încât manifestările prin care se exprimă dispreț față de însemnele României sau emblemele unor autorități să fie pedepsite cu închisoarea.

La începutul anului curent, Senatul a adoptat un proiect de lege prin care se propune reintroducerea infracțiunii de „ofensă adusă însemnelor naționale”. O dată cu revizuirea legislației penale, în 2009, această infracțiune a fost eliminată.

Astfel, prin proiect se propune ca orice manifestare prin care se exprimă dispreț pentru însemnele României să fie pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar manifestarea prin care se exprimă dispreț pentru emblemele sau semnele de care se utilizează autoritățile să fie pedepsită cu închisoare de la 3 luni sau 1 an sau amendă.

Categories
Financiar bancar Ştiri

Implementarea şi procedura de aplicare a Standardului comun de raportare (CRS)

193175_articol_04795300_55186600Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat Ordinul privind implementarea şi procedura de aplicare a Standardului comun de raportare (CRS).

Ordinul stabileşte acțiunile/procedurile de aplicat pentru îndeplinirea obligațiilor reglementate de Codul de procedură fiscală (art. 62, alin. 2), cu scopul combaterii evitării plății impozitelor și evaziunii fiscale.

De asemenea, actul legislativ stabileşte implementarea CRS privind conturile financiare așa cum sunt elaborate de OECD.

În acelaşi timp, actul normativ introduce următoarele reguli pentru aplicarea unitară a CRS, a Codului de procedură fiscală și a Acordului semnat intre România și Statele Unite cu privire la implementarea FATCA:
– stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare;
– categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare;
– instituțiile financiare non raportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare;
– regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații;
– normele și procedurile administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală.

Categories
Executori judecătoreşti Ştiri

Condiţii pentru plata dublului avansului achitat în baza promisiunii de vânzare-cumpărare

images3456În condițiile de exigență ale art.1544 C.civ., intitulat Arvună confirmatorie, dacă, la momentul încheierii contractului, o parte dă celeilalte, cu titlu de arvună, o sumă de bani sau alte bunuri fungibile, în caz de executare arvuna trebuie imputată asupra prestației datorate sau, după caz, restituită dacă partea care a dat arvuna nu execută obligația fără justificare, cealaltă parte poate declara rezoluțiunea contractului, reținând arvuna. Atunci când neexecutarea provine de la partea care a primit arvuna, cealaltă parte poate declara rezoluțiunea contractului și poate solicita dublul acesteia, în ambele situații însă fiind necesar că neexecutarea să fie fără justificare, întrucât per a contrario operează prevederile art.1545 C.civ. conform căruia arvuna se restituie când contractul încetează din cauze ce nu atrag răspunderea vreuneia dintre părti.

Perfectarea contractului de vânzare cumpărare a imobilului cu o tertă persoană, precedată și de încheierea unei promisiuni de vânzare-cumpărare în favoarea aceleiași persoane nu este de natura a atrage în mod automat activarea clauzei contractuale pe care își întemeiază apelanta-reclamantă pretențiile, câtă vreme această presupune în mod necesar existența unei culpe a pârâților, iar din această perspectivă s-ar fi impus ca reclamanta să dovedească în mod convingător că avea mijloacele necesare pentru achitarea diferenței de preț la termen, termenii clauzei referitoare la arvună fiind necesar a fi interpretați sistematic, urmând că restituirea dublului avansului să opereze doar în situația neexecutării fără justificare a obligației de perfectare a contractului de vânzare-cumpărare în favoarea reclamantei.