Categories
Agricultură şi silvicultură Economie Ştiri

Aprobarea normelor metodologice privind producția, îmbutelierea, etichetărea și comercializarea produselor vitivinicole

downloadNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole, au fost aprobate de Guvern printr-o hotărâre, care asigură aplicarea cadrului juridic și a reglementărilor specifice producției, îmbutelierii, etichetării și comercializării produselor vitivinicole.

Actul normativ include prevederi şi precizări referitoare la:
– stabilirea arealelor viticole din România;
– înființarea, întreținerea și defrișarea plantațiilor viticole.
– produsele și subprodusele vitivinicole;
– practicile și tratamentele oenologice autorizate.

Condițiile de comercializare a strugurilor de vin, a vinurilor, a produselor vinicole, modul de ambalare, etichetare și prezentare, gestiunea și controlul pieței vitivinicole, de asemenea sunt incluse în hotărâre.