Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Ştiţi care sunt domeniile în care Guvernul poate emite ordonanţe de urgenţă în timpul vacanţei parlamentare?

images (97)

Potrivit legislaţiei, Guvernul are abilitatea de a emite hotărâri şi ordonanţe. Ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare în limitele şi  condiţiile prevăzute de aceasta.

Pe perioada vacanţei parlamentare Guvernul este cel care poate emite acte normative şi anume, ordonanţe, însă doar în baza legii de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe. Parlamentul poate limita domeniile în care se pot emite ordonanţe.

Prin Legea nr. 123/2016 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 516/2016 s-au adus unele modificări care limitează domeniile în care Guvernul poate emite ordonanţe.

Ce domenii au fost excluse?

Formei iniţiale a legii s-au adus modificări astfel încât guvernul nu va putea face niciun fel de modificări în justiţie, cultură şi administraţia protocolului de stat. Cele trei domenii fiind excluse din cadrul legal al legii.

În ce domenii se pot emite ordonanţe?

Conform ştirilor juridice şi legii menţionate mai sus, Guvernul este abilitat să emită ordonanţe în următoarele domenii:

  • În domeniu finanţelor publice şi economie pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 şi rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. Dar şi în cazul măsurilor privind autorizarea şi plata obligaţiilor financiare la organisme şi organizaţii internaţionale la care România este parte.
  • În cazul dezvoltării regionale şi în administraţie publică cu privire la reglementările privind amenajarea spaţiului maritim precum şi înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie.
  • În domeniul afacerilor interne pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor.
  • În domeniul fondurilor europene pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016.
  • În domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală.
  • În cazul sănătăţii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 54/2016 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal. Se pot emite ordonanţe şi în ceea ce priveşte măsurile privind acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane.
  • În cazul transporturilor se pot lua măsuri privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere, precum şi unele măsuri în domeniul transporturilor.

Ordonanţele emise în timpul vacanţei parlamentare se supun aprobării Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare iar nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei. Acestea intră în vigoare numai după depunerea sa spre dezbatere în procedură de urgenţă la Camera competentă să fie sesizată şi după publicarea ei în Monitorul Oficial al României. Camerele, dacă nu se află în sesiune, se convoacă în mod obligatoriu în 5 zile de la depunere sau, după caz, de la trimitere.

Ca o regulă generală ordonanţele de urgenţă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constituţionale, nu pot afecta regimul instituţiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertăţile şi îndatoririle prevăzute de Constituţie, drepturile electorale şi nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică. Mai mult ordonanţele cu care Parlamentul a fost sesizat se aprobă sau se resping printr-o lege în care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat iar prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, dacă este cazul, şi măsurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonanţei.