Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Metodologia de calcul a costurilor de producţie aferente prestărilor de servicii efectuate în penitenciare

inchisori_70158300
Administraţia Naţională a Penitenciarelor a lansat în dezbatere publică proiectul de Decizie privind aprobarea Metodologiei de calcul a costurilor de producţie aferente produselor obţinute şi prestărilor de servicii efectuate în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare.

Având în vedere constatările şi măsurile impuse prin Deciziile Curţii de Conturi a României nr. XII/2/2013 şi XII/2014/D1 a fost necesară elaborarea unui proiect de ordin al ministrului justiţiei, cu privire la metodologia de calcul a costurilor de producţie aferente produselor obţinute şi prestărilor de servicii efectuate în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare.

Pentru punerea în aplicare a acestei metodologii de calcul, la nivelul sistemului penitenciar este necesară încadrarea din sursa externă a 84 de persoane, care au un impact financiar de 3.810.240 lei anual.

Proiectul de act legislativ a fost transmis în unităţile penitenciare, în vederea transmiteri de propuneri şi observaţii.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Transporturi

Cursuri suplimentare pentru cei care conduc maşini cu volan pe dreapta

prima masinaParteneriatul Român de Siguranţă Rutieră consideră binevenit proiectul de Lege privind obligativitatea conducătorilor auto care conduc maşini cu volanul pe partea dreaptă de a face cursuri suplimentare de conducere auto, măsură în sprijinul creşterii siguranţei rutiere şi a scăderii numărului de accidente.

Conducerea unui autovehicul presupune însuşirea unor deprinderi motorii specifice şi transformarea acestora în stereotipuri motorii, iar un conducător auto care a învăţat să conducă şi are experienţă în conducerea unei maşini cu volanul pe stânga va avea dificultăţi şi  poate deveni un potenţial factor de risc rutier în situaţia în care va conduce un vehicul cu  volanul pe dreapta.

Aproximativ 10.000 de autovehicule care au volanul pe partea dreaptă circulă în prezent în România.

Categories
Drept penal Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Propuneri de modificări ale legislației penale

images (5)Propunerea unor modificări legislative la nivelul legislației penale a fost publicată, în dezbatere publică, de Ministerul Justiției (MJ).

Astfel, modificările propuse se referă la prevederile privind concursul de infracțiuni, infracțiuni continuate și sporul obligatoriu de pedeapsă, alternative la executarea pedepsei în detenție sau liberarea condiționată, potrivit planului de măsuri privind reducerea sustenabilă a supraaglomerării și îmbunătățirea condițiilor de detenție.

De asemenea necesită o analiză în ceea ce privește rolul judecătorului de supraveghere a privării de libertate și responsabilizarea mai mare a comisiilor de liberare condiționată, se apreciază, în schimb, că amnistia sau grațierea nu reprezintă soluții viabile pentru reducerea sustenabilă a supraaglomerării penitenciarelor.

Modificările vizează şi organizarea sistemului penitenciar,  cu accent asupra stabilității funcțiilor de conducere și a ocupării acestora prin concurs, a introducerii unor criterii de performanță efectivă pentru funcțiile manageriale, precum și a introducerii unor criterii de evaluare obiective pentru întregul personal din sistemul penitenciar.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

A fost modificat Regulamentul privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară

images452Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcţionare şi supraveghere a pieţelor financiare non-bancare, a participanţilor şi operaţiunilor pe aceste pieţe şi are ca obiective asigurarea stabilității, competitivității și bunei functionări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase, promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților şi asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.

Aceasta are atribuții de autorizare, reglementare, supraveghere și control asupra intermediarilor de operațiuni cu instrumente financiare, societăților de servicii de investiții financiare, organismelor de plasament colectiv, societăților de administrare a investițiilor, consultanților de investiții financiare, piețelor de instrumente financiare, societăților comerciale de asigurare, de asigurare-reasigurare și de reasigurare, a societatilor mutuale, denumite în continuare asigurători, respectiv reasigurători, precum și a intermediarilor în asigurări, supravegherea asigurătorilor și reasiguratorilor care își desfășoară activitatea în sau din România, supravegherea activității intermediarilor în asigurări și reasigurări.

Categories
Articole Drept civil

Momentul procesual până la care se face dovada cheltuielilor de judecată. Caz practic

images3456Conform legislaţiei în vigoare partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.  Textul de lege menţionat anterior, art. 452 C. procedură civilă, impune ca dovezile privind cheltuielile de judecată efectuate să fie depuse la dosarul cauzei în care s-a soluționat fondul pricinii. Cu alte cuvinte, nu se poate interpreta că pot fi depuse astfel de dovezi ulterior soluționării fondului procesului, adică în procesul separat de recuperare a cheltuielilor de judecată. Or, interpretarea că legiuitorul a dat posibilitatea recuperării pe cale separată a cheltuielilor de judecată este corectă doar în măsura în care analiza noii acțiunii se face pe baza dovezilor existente deja în dosarul de fond, temei al noii cereri.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole

Sectorul pomicol este susţinut prin ajutoare de minimis

descărcare (20)Statul român îşi propune să susţină în continuare dezvoltarea regională în sectorul pomicol prin  acordarea de ajutoare de minimis. Obiectivul schemei de ajutor este de a sprijini întreprinderile în realizarea de produse noi, cu valoare adăugată, fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun. Scopul acesteia fiind acordarea de sprijin financiar nerambursabil în vederea pregătirii şi implementării proiectelor de investiţii în sectoarele pomicol şi de procesare şi marketing al produselor agricole.

O noutate legislativă în aceste domeniu este Ordinul nr. 859/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 285/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru servicii de consultanţă în vederea implementării proiectelor de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole şi a produselor din sectorul pomicol”, derulate prin schema de ajutor de stat “Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020″, publicată în Monitorul Oficial nr. 568/2016.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări ale programului “Prima casă”

descărcare (15)Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a lansat în dezbatere publică, Strategia Naţională a Locuirii, care are drept scop ca persoanele cu venituri mici să poată beneficia de programul ”Prima casă”, ca locuinţele ANL să nu mai fie vândute, statul să poată subvenţiona chiriile, iar clădirile istorice nelocuite să fie cumpărate de stat.

Astfel, Guvernul propune ca o condiţie de obţinere a autorizaţiilor de construire, să oblige dezvoltatorii ca 20% din locuinţele pe care doresc să le construiască să aibă un preţ mai mic de 50.000 euro.

Strategia Naţională a Locuirii prevede şi diferenţierea TVA pe locuinţe, astfel că persoanele care cumpără locuinţe private cu un preţ mai mic de 86.000 EUR sau 380.000 RON, să obţină o subvenţie pentru TVA – să plătească 5% TVA, comparativ cu TVA normal de 20%.

Categories
Administraţie publică locală Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect pentru creşterea calităţii serviciilor publice şi sprijinirea dezvoltării locale

dosar-documentMinisterul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), va prezenta la 2 august proiectul „Consolidarea cadrului pentru creşterea calităţii serviciilor publice şi pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local”.

Documentul vizează următoarele obiective:
• analiza situaţiei serviciilor publice furnizate în prezent de administraţia publică;
• dezvoltarea metodologiei de elaborare a standardelor de calitate şi de cost pentru servicii publice descentralizate şi aplicarea acesteia în vederea elaborării de propuneri de standarde de calitate şi, după caz, de cost, pentru 2 domenii de servicii publice;
• elaborarea propunerilor de standarde de calitate şi, după caz, de cost pentru servicii publice descentralizate;
• metodologie de evaluare şi monitorizare a capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale;
• sistem de monitorizare şi evaluare a standardelor de calitate şi cost şi a capacităţii administrative a unităţilor administrativ-teritoriale.

Astfel, proiectul este cofinanţat de UE, din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014–2020 (POCA) şi are o valoare totală eligibilă de 37.138.773,25 lei.

Categories
Articole Avocaţi Profesii juridice

Suspendarea calităţii de avocat în caz de neplată a contribuţiilor profesionale

images84Activitatea avocaţilor este supusă Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. În legea menţionată se prevăd şi sancţiunile nerespectării dispoziţiilor legislative şi anume încetarea şi suspendarea calităţii de avocat, stabilind şi cazurile în care se dispun.

Aceste dispoziţii au constituit motiv de invocare a unei excepţii de neconstituţionalitate.

Care au fost motivele invocării excepţiei?

Categories
Bugete Ştiri

Cand va ajunge rectificarea bugetară la Guvern

gov1
Purtătorul de cuvânt al Executivului, Liviu Iolu, a declarat că rectificarea bugetară va ajunge pe masa Guvernului la începutul lunii august.

În acest sens Executivul se află în termenul legal, astfel că rectificarea bugetară poate fi făcută în cele șase luni până la sfârșitul anului, nu se poate face în primele șase luni ale anului.