Categories
Dreptul muncii Ştiri

Evaluarea activitaţii de control financiar preventiv

imagesrtyu

În ceea ce priveşte evaluarea angajaţilor, Codul Muncii prevede dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare.

Angajatorul are obligaţia de a introduce criteriile de evaluare şi procedurile de evaluare în regulamentul intern, precum şi de a aduce aceste prevederi la cunoştinţa tuturor salariaţilor.

Evaluarea activităţii persoanei care desfăşoară activităţi de control financiar preventiv propriu se face de către conducatorul entităţii publice, cu acordul entităţii publice care a avizat numirea, anual, prin calificative, pe baza informaţiilor cuprinse în rapoartele auditului public şi în rapoartele Curţii de Conturi, unde este cazul.

Există patru principii pe baza cărora se va face evaluarea activităţii şi acestea sunt: competenţa profesională, independenţa decizională în condiţiile separării atribuţiilor, obiectivitate, incompatibilitate.

În ceea ce priveşte competenţa profesională persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu trebuie să cunoască şi să aplice cu consecvenţă şi fermitate prevederile legale în domeniu, asigurând legalitatea şi regularitatea proiectelor.

Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv propriu este independentă în luarea deciziilor şi acesteia nu i se poate impune în niciun fel acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv propriu. Pentru actele sale, intreprinse cu bună-credinţă, în exercitarea atribuţiilor sale şi în limita acestora, cu respectarea prevederilor legale, persoana respectiă nu poate fi sancţionată sau schimbată din această activitate.

În exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu şi, mai ales, în luarea deciziei de a acorda sau respinge viza, persoana desemnată trebuie să verifice sistematic şi temeinic proiectele de operaţiuni, să nu cedeze unor prejudecăţi, presiuni sau influenţe ce i-ar putea afecta aprecierea corectă a acestora, să dea dovada de imparţialitate, să aibă o atitudine neutră, lipsită de subiectivism.

Astfel, sfera de acţiune a controlului financiar preventiv este formată din ansamblul documentelor şi operaţiunilor din care derivă drepturile şi obligaţiile patrimoniale pe care o unitate economică le are faţă de o persoanaă fizică şi/sau juridică sau faţă de instituţiile statului.