Categories
Internaţional Ştiri

Modificări europene în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal

download (25)

Regulamentul care abrogă directiva 95/46/CE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora a fost publicat în Jurnalul oficial al Uniunii Europene încă de luna trecută.

Adoptarea Regulamentului  (UE) 679/2016 reprezintă un pas important în conturarea unui cadru unitar şi bine reglementat la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia persoanelor cu privire la astfel de prelucrări, menţinând în acelaşi timp libera circulaţie a acestor date. Noua reglementare asigură totodată tratarea, prin modificările substanţiale pe care le aduce, unor problematici apărute de-a lungul timpului în practică, în special referitor la securitatea datelor personale în cadrul transferurilor internaţionale sau respectarea obligaţiilor operatorilor de profil atât în raport cu persoanele vizate cât şi cu autoritatea de resort.

Un aspect important ce trebuie subliniat, legat de noua reglementare, ţine de nivelul ridicat al sancţiunilor prevăzute în cazul nerespectării dispoziţiilor acesteia, legiuitorul european punând astfel accentul pe importanţa crescută a acestui domeniu în contextul creşterii volumului de date procesate în legătură cu activităţi comerciale. Astfel, pentru efectuarea de operaţiuni de prelucrare de date personale fără respectarea prevederilor Regulamentului pot fi aplicate amenzi în valoare de până la 20 de milioane de euro sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4% din cifra de afaceri mondială totală din exerciţiul financiar anterior celui în care este aplicată sancţiunea.