Categories
Articole Drept civil

Ai restanţe la întreţinere? Care sunt prevederile legale aplicabile în stabilirea penalităţilor?

download (26)

În cazul în care proprietarii de apartamente au restanţe, potrivit legislaţiei în vigoare li se poate stabili de către asociaţia de proprietari şi penalizările aferente sunei restante.

Poate va-ţi întrebat vreodată de ce penalităţile sunt stabilite de către asociaţia de proprietari şi nu de legislaţia în vigoare privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti.

Tocmai aceeastă întrebare a constituit motivul invocării unei excepţii de neconstituţionalitate.

Motive invocate

S-a adresat întrebarea firească, de ce în cazul penalităţilor se aplică art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţilor de proprietari şi nu Ordonanţa nr. 13/2011 care priveşte dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti.

Mai mult decât atât, în raporturile dintre proprietari şi diverşi furnizori de utilităţi se aplică prevederile art. 1 – 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale în domeniul bancar.

Această disproporţie vădită dintre cuantumul dobânzilor aplicabile aduce atingere art. 44 din Constituţie, prin micşorarea patrimoniului persoanelor fizice.

Soluţia Curţii Constituţionale

Posibilitatea de a se stabili un sistem propriu de penalizări reprezintă o măsură adecvată, necesară şi care păstrează un just echilibru între interesul colectiv al proprietarilor şi cel individual, al fiecărui proprietar în parte.

Legiuitorul a permis stabilirea de către asociaţia de proprietari a unui sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restanţă, reglementând un maximum cu privire la cuantumul acestora, respectiv de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma penalizărilor să poată depăşi suma la care s-au aplicat, precum şi cu privire la perioada de la care se vor aplica – numai după o perioadă de 30 de zile care depăşeşte termenul stabilit pentru plată.

Cu atât mai mult, textul de lege criticat instituie o măsură de protecţie a proprietarilor care plătesc la termen cotele de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari. În lipsa unei astfel de reglementări, s-ar putea ajunge în situaţia ca aceştia să nu mai beneficieze de serviciile contractate cu terţii ori să suporte penalităţile ce rezultă din neplata la termen a serviciilor de către alţi proprietari. Această măsură sancţionează pe de o parte comportamentul culpabil al proprietarilor care nu-şi plătesc la termen cotele de contribuţie, iar, pe de altă parte, protejează colectivitatea, fără a aduce atingere justului echilibru între interesele concurente. Din aceste considerente  nu poate fi primită critica privind încălcarea dreptului de proprietate privată.

Acestea au fost şi motivele pentru care Curtea a respins, ca neîntemeiată această excepţie, prin Decizia nr. 207/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 472/2016.

Concluzionăm prin a remarca faptul că legiuitorul prin instituirea acestui sistem nu a făcut decât să apere interesele coletive şi individuale ale proprietarilor şi nu a nedreptăţit pe nimeni. Trebuie să avem în vedere în aplicarea legii că specialul derogă de la general, astfel încât dispoziţiile speciale au întâietate în aplicare.