Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete Funcţionari publici Învăţământ şi educaţie Medici/personal medical Salarizare Sănătate

Salarizarea angajaților plătiți din fonduri publice. Noutăți care înlătură inechități!

RONLa aceeași muncă, aceeași simbrie! Un principiu consacrat care, de la o vreme, n-a mai fost aplicat, în sistemul bugetar. Acolo, este des-întâlnită situația în care două persoane îndeplinesc o activitate similară, având aceleași studii și aceeași vechime, numai că una dintre ele se alege, la final de lună, cu mai mulți bani pe cardul de salariu.

Soluția găsită de Guvern? Salariile or să fie aduse la cel mai mare nivel aflat în plată în respectiva autoritate ori instituție publică, pentru persoanele ce îndeplinesc aceleași atribuții și au aceleași funcții, de va fi cu putință din punct de vedere bugetar.

Ce act normativ stă la originea acestor noutăți legislative? OUG 20/2016 pentru modificarea și completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea unor acte normative – publicată în „Monitorul Oficial” 434/2016.

În OUG 57/2015 scria, negru pe alb, astfel: cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor funcției de bază, salariilor funcției de bază, indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice va fi păstrat la același nivel cu acela acordat în decembrie 2015, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele Legii-cadru (284/2010) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Însă, potrivit noilor știri juridice, cu începere din august 2016 personalul plătit din fonduri publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază sau al indemnizațiilor de încadrare mai mic decât cel statornicit la nivel maxim pentru fiecare funcție, grad/treaptă, gradație, vechime în funcție ori în specialitate, are să fie plătit la nivelul maxim al salariului de bază sau al indemnizației de încadrare din instituția/autoritatea publică, atunci când activitatea se va desfășura în aceleași circumstanțe.

 

Militari, funcționari și alți beneficiari

Din august 2016, pentru polițiștii, militarii și funcționarii publici având statut special de la administrația penitenciarelor din aceeași unitate ori instituție publică, se va include 50% din cuantumul sumei compensatorii aferente soldei de merit sau salariului de merit în plată la nivelul lui 2009 în soldele de funcție sau salariile de funcție în care nu-s cuprinse sumele compensatorii corespunzătoare soldei de merit ori salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.

Gradual, vor fi înlăturate deosebirile legate de salarizare ce-și au originea în faptul că unii angajați din familia ocupațională ordine publică, apărare și siguranță națională nu beneficiază de solda de merit. Diferențele își au sorgintea în Legea 330/2009 și OUG 1/2010.

În luna august a acestui an, indemnizațiile, primele, compensațiile, ajutoarele, plățile compensatorii, compensațiile acordate lună de lună pentru achitarea chiriei ce nu sunt încorporate în solda lunară ori în salariul lunar brut, nu vor depăși nivelul existent în luna iulie (2016), dacă militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special angajați la penitenciare își vor desfășura activitatea în condiții identice.

Potrivit noilor știri juridice, cu începere din august 2016, salariile de bază vor  fi stabilite prin asimilare la nivelul de 70% din valoarea salariilor de bază corespunzătoare funcțiilor din cadrul Secretariatului general al Guvernului, pentru personalul încadrat pe funcții publice și contractuale din aparatul propriu al ministerelor, mai puțin pentru angajații deținători de funcții publice și contractuale ce primesc deja un salariu de bază superior.

Va fi supusă reglementării, așa cum putem afla din ultimele noutăți legislative, și situația unor deținători ai titlului științific de doctor. Mai bine zis a celor ce nu sunt beneficiarii sumei compensatorii introdusă în salariul de bază în 2010. Lor li se acordă o sumă compensatoare corespunzătoare titlului de doctor fixată în plată la un nivel similar pentru aceeași funcție, vechime, grad didactic pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad ori treaptă profesională și vechime pentru alte categorii de angajați din instituția publică ori dintr-o instituție publică de același tip.

 

Domenii cu prioritate: învățământ și sănătate

August 2016 reprezintă momentul în care, potrivit celor comunicate de către executiv, sistemul de remunerare din sectorul sănătății va fi reconfigurat. Guvernul sunține că s-a stabilit o grilă salarială prin care vor fi eliminate în bună parte inechitățile trecutului.

Cei proaspăt intrați în sistemul medico-sanitar vor avea parte de o creștere suplimentară de circa 10 procente, comparativ cu celelalte funcții. Astfel, speră guvernanții noștri, începerea și dezvoltarea unei cariere în sistemul medico-sanitar public va deveni mai tentantă. Un medic dintr-o unitate clinică va încasa lunar, cu titlu de salariu de încadrare, peste 2300 de lei. Dacă are și oarece vechime, un asemenea medic va putea încasa peste 2900 lei.

Dacă salariile statornicite prin noua grilă de salarizare (anexă la OUG) – aplicabilă din august, se vor situa la un nivel inferior celui existent în luna anterioară, va fi menținut nivelul salarial mai convenabil medicului sau asistentului medical. Adică acela actual!

Cu siguranță, și în sistemul de învățământ există numeroase inechități de înlăturat. Potrivit Guvernului, acest obiectiv a fost deja realizat prin noua grilă de salarizare (anexă la OUG). Un profesor stagiar va începe de la o retribuție de 1700 lei. De are-n spate și ceva vechime va putea depăși 2100 de lei. Și aici, debutanții se vor bucura de o creștere suplimentară de circa 10 procente, prin comparație cu ceilalți.

Va fi păstrat nivelul salarial din iulie 2016 dacă salariul nou-stabilit (conform OUG 20) va fi mai mic sau egal cu acela anterior. Iar dacă salariul brut socotit conform ordonanței va fi mai mare decât cel de la nivelul din iulie se va acorda într-o primă fază (august 2016) 50% din creștere. În cea de-a doua etapă (01.12.2017) se va acorda 100% din creșterea făgăduită. Beneficiarii? Zeci de mii de angajați, cadre didactice și „auxiliari”.

 

Mai există nemulțumiți? Sigur!

Se consideră că modificările pe care OUG 20/2016 le-a adus vor remedia o parte dintre nedreptățile legate de salarizarea sectorului bugetar în ultima jumătate de deceniu. Guvernului îi revine, acum, dificila sarcină de-a găsi un răspuns și pentru revendicările celorlalți bugetari, la care noua ordonanță nu se referă. Altfel, s-ar putea ivi noi acuze de tratament inechitabil, poate chiar și proteste vehemente.

Dat fiind că modificările aduse de către OUG 20/2016 vor fi puse în practică începând cu luna august, efortul bugetar cel mare nu va fi înregistrat anul acesta. Abia prin 2017-2018 vom vedea cum va susține vistieria țării creșterile salariale efectuate. Apoi, vom afla și dacă măririle salariale vor implica sau nu și modificări în fiscalitate. Adică majorări de taxe și impozite!