Categories
Administraţie publică centrală Articole Pensii Social

Noi drepturi pentru militarii ce au participat la acțiuni militare și pentru urmașii lor

militari romani

Modul în care un popor își cinstește eroii și își cunoaște istoria spune multe despre gradul de cultură al acestuia. În prezent, deși nu suntem în război cu nimeni, plătim cu viața ajutorul pe care îl dăm altor state în lupta acestora.

O știre care cade ca un trăsnet anunță că unul sau mai mulți români și-au pierdut viața pe câmpul de luptă într-un război care nu ne aparține. Și cam atât! Apoi se așterne liniștea. Fiecare ne luăm cu treaba de zi cu zi fără să ne mai gândim ce se întâmplă cu familiile celor dispăruți atât de tragic, în ce mod li se cinstește memoria acestor eroi?

Legiuitorul a decis să modifice cadrul legislativ în sensul de a acorda anumite drepturi și facilități militarilor care participă la aceste acțiuni militare sau urmașilor celor care și-au dat viața pe câmpul de luptă. În acest sens, a fost elaborată legea 81/2016 privind modificarea și completarea OUG 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțini militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat. Prevederile au fost publicate în Monitorul Oficial 348 din 6 mai 2016 și au intrat în vigoare la 9 mai 2016.

Cine intră în categoria urmașilor?

Știrile juridice arată că legiuitorul a precizat cine intră în categoria urmașilor personalului armatei decedat ca urmare a participării la activități militare: copiii până când împlinesc 18ani sau, dacă sunt în continuarea studiilor într-o formă de învățământ organizată, până când termină, fără să depășească 26 de ani. În categoria urmașilor intră și soțul/soția supraviețuitor/supraviețuitoare cu condiția să nu se fi recăsătorit.

Noutățile introduse de legiuitor sunt condiția impusă personalului armatei ca aceștia să fi decedat în urma participării la activități militare și condiția ca soțul supraviețuitor să nu se fi recăsătorit.

Cine sunt considerați a fi veterani?

Știrile juridice arată că i se va conferi titlul de „veteran” personalului armatei care a participat la acțiuni militare (misiuni, operații și activități de pregătire a acestora, operații în afara teritoriului statului român, pentru contracararea și limitarea efectelor acțiunilor teroriste, cele de poliție aeriană, de intervenție cu nave, misiuni cu potențial ridicat de risc).

Noutatea este că legiuitorul a stabilit că va primi titlul onorific de „veteran” personalul armatei care a participat cel puțin 4 luni, neîntrerupt sau cumulativ, la aceste acțiuni. În reglementarea anterioară termenul era de 12 luni.

Vor primi titlul de „veteran” și militarii invalizi (care au dobândit aceste afecțiuni ca urmare a acțiunilor de luptă), civilii invalizi, precum și cei care au dobândit afecțiuni fizice sau psihice ca urmare a acțiunilor de luptă, accidentelor intervenite ca urmare a participării la acțiuni militare. În plus, aceste afecțiuni le afectează integrarea socioprofesională sau ajung să nu mai poată să își îndeplinească obligațiile militare în continuare.

Cei care vor primi acest titlu onorific trebuie să se fi remarcat prin acte de curaj și devotament, indiferent de durata participării, care au fost consemnate în jurnalul acțiunilor de luptă. Rețineți că această ultimă condiție era opțională până la modificarea legii.

Care sunt drepturile și facilitățile acordate de legiuitor acestora?

Militarii și civilii invalizi, răniții, cei care au dobândit afecțiuni fizice și cei clasați inapți sau apți limitat pentru serviciul militar prin stabilirea legăturii de cauzalitate cu participarea la acțiuni militare se mențin, se încadrează sau se reîncadrează, la cerere, în Ministerul Apărării Naționale, în funcții militare sau civile.

Cei sus-menționați beneficiau până la prezenta modificare de scutirea de la plata abonamentului lunar standard în rețelele de telefonie fixă, iar după modificare legiuitorul a dispus scutirea de la plata acestui abonament fără să distingă dacă este telefonie fixă sau mobilă.

Legiuitorul a stabilit că militarii și civilii invalizi  încadrați în gradul I de invaliditate vor beneficia de o indemnizație lunară pentru însoțitor egală cu câștigul salarial mediu brut. De asemenea, militarii și civilii invalizi pot cumula indemnizația de invaliditate cu pensia sau solda/salariul obținut (dacă desfășoară activitatea ca angajați) sau cu veniturile suplimentare din activități în scop lucrativ.

Noutățile legislative sunt acordarea militarilor și civililor invalizi  încadrați în gradul I de invaliditate posibilitatea de a alege centrul de tratament/recuperare, asigurarea consilierii și informării periodice cu privire la posibilitățile de tratament și recuperare în centre de profil, ședințe periodice de recuperare psihică și asistență psihologică și participarea la activități sociale.

Ce drepturi au urmașii?

Urmașii vor primi o indemnizație lunară egală cu solda funcției de bază brută sau salariul de bază brut pe care cel decedat a avut-o/l-a avut dacă realizează venituri mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut, indiferent de numărul acestora. Dacă suma este inferioară câștigului salarial mediu brut, indemnizația este egală cu câștigul mediul brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Anterior modificării se cerea ca urmașii să nu realizeze venituri din salarii și activități independente.

Un alt drept este transferarea sau înscrierea copiilor, la cerere, fără examen, la/în instituțiile de învățământ militar preuniversitar sau universitar, pe baza rezultatelor la învățătură obținute în instituțiile civile de învățământ, testelor de aptitudini. Urmașii pot primi burse de studii pentru copii, numirea soțului/soției/copiilor în funcții militare sau civile.

Un gest mic

Față de eroismul acestor oameni, prevederile legii sunt o infimă recunoaștere a curajului lor. „Nu numai că eroismul nu se poate porunci, dar e cu neputință să-l răsplătești. (Nicolae Iorga)