Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Daune morale acordate angajatului

calcul_bani_45654033055_86598400_99891300_62817400

În cazul în care s-a contestat în instanţă decizia disciplinară de desfacere a contractului individual de muncă, iar instanţa a dispus anularea deciziei, aceasta atrage implicit repunerea părţilor în situaţia anterioară cu obligarea la plata despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate precum şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. Pe lângă acestea, angajatorul este obligat şi la plata de daune morale.

Aceste dispoziţii îşi găsesc motivarea în faptul că, angajatul, ca urmare a desfacerii abuzive a contractului de munca a suferit un prejudiciu moral care constă în perioada de timp în care a fost supus stresului. Disfuncţionalităţile create în viaţa sa au fost produse de măsurile dispuse de angajator.

Daunele morale se pot acorda în cazul în care se constată reaua credinţă în relaţia cu salariatul, iar sancţiunea reprezintă un abuz de putere din partea angajatorului.

Ca urmare a abuzului exercitat de angajator, angajatul poate suferi un prejudiciu generat de suferinţele psihologice: tulburare de anxietate, disconfort emotional şi comportamental.

În concluzie, în cazul anulării deciziei, se pot cumula drepturile salariale cuvenite angajatului, salariile indexate până la data pronunţării hotărârii, cu daunele morale dispuse de instanţă.