Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect: Normele de aplicare în cadrul MAI a prevederilor OUG nr. 38/2010

Stema_MAIMinisterul Afacerilor Interne (MAI) a supus spre consultare publică Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul MAI a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.5 din OUG nr. 38/2010, proiectul vizează aprobarea normelor de aplicare la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a actului normativ menționat.

În actul normativ sunt detaliate categoriile de bunuri care pot fi propuse pentru transmitere către operatorii economici, procedurile şi responsabilităţile referitoare la stabilirea listei cu bunurile care vor fi transmise, responsabilităţile structurilor și documentele care se întocmesc, inclusiv cele financiar-contabile.