Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul de autor Dreptul muncii Pensii Social

Ziariștii pensionați pot beneficia de o indemnizație consistentă, precum scriitorii și alți creatori

wrtVești bune pentru veteranii într-ale jurnalismului! În „Monitorul Oficial” 341/2016 a fost dată publicității Legea 83/2016 pentru completarea Legii 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

După cum putem afla din noul act normativ, uniunile de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică sunt persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, care-și desfășoară activitatea în domenii cum ar fi creația muzicală, interpretativă, cinematografică, literară, arhitecturală, teatrală, jurnalistică și artele plastice, care sunt recunoscute ca fiind de utilitate publică.

Țelul urmărit a fost introducerea jurnaliștilor în tagma persoanelor ce pot face parte din uniunile de creatori reglementate de către Legea nr. 8/2006. Statutul de membru al unei astfel de uniuni, constituită conform legii, conferă drepturi aparte, după pensionare.

Astfel, indemnizația de care va beneficia un membru al oricăreia dintre aceste uniuni de creatori este egală cu 50 de procente din pensia ce i se cuvine sau din pensia aflată-n plată la momentul solicitării. Desigur, un supliment la pensie nu poate fi decât o veste bună… dacă te afli printre cei vizați!

La fel de sigur e, însă, că apariția legii a ocazionat și anumite nemulțumiri. Cineva primește? Altul trebuie să dea! Atunci când i s-a cerut să-și exprime punctul de vedere asupra proiectului, Guvernul a evidențiat faptul că prin utilizarea sintagmei „uniuni de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică” legiuitorul a făcut referire la persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial, din domenii cum ar fi artele plastice, creația literară sau muzicală.

Simultan, Guvernul a opinat că jurnalismul n-ar constitui un domeniu „de creație”, dat fiind că principala îndatorire a unui ziarist e să prezinte faptele așa cum au fost („o informare obiectivă a cititorilor”) și, astfel, jurnaliștii n-ar putea putea avea statutul de creatori în înțelesul Legii 8/2006. Dar, după cum se vede, parlamentarii au avut, în majoritate, o părere contrară.

 

Pot fi beneficiari și… pensionarii militari!

Conform unor știri juridice de ultimă oră prevederile nou-apărutei legi vor fi puse în practică și în cazul pensionarilor din sistemul pensiilor militare de stat și altor drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale, fără a conta data înscrierii la pensie, cu condiția să fie satisfăcute toate cerințele impuse de către Legea 8/2006.

Pentru pensionarii militari, valoarea indemnizației va fi supusă modificării ori de câte ori va avea loc o modificare a pensiei titularului, ca efect al indexărilor sau actualizărilor. Vor fi aplicate indemnizației și prevederile legate de stabilirea, suspendarea, încetarea, plata pensiilor și jurisdicția din materia pensiilor aferente sistemului pensiilor militare de stat și altor drepturi de asigurări sociale din domeniul apărării naționale, ordinii publice, securității naționale.

Pentru aceste categorii de persoane (membre ale uniunilor de creatori), fondurile de trebuință în vederea achitării indemnizațiilor cuvenite, dar și cheltuielile administrative ori cele ocazionate de către transmiterea banilor către destinatari vor fi asigurate, conform ultimelor știri din contabilitate, prin bugetul Ministerului Apărării, MAI și al SRI.

De asemenea, pentru persoanele aflate în tagma pensionarilor militari, atribuțiile pe care, în cazul celorlalte categorii de pensionari, le îndeplinește Casa Națională de Pensii Publice și casele teritoriale de pensii, vor fi efectuate de către casele de pensii sectoriale aflate în subordinea MApN, MAI sau SRI.

 

Vor găsi autoritățile surse de finanțare? Da, dacă vor fi creative…

Merită sau nu jurnaliștii ajunși la final de carieră o indemnizație similară celei de care se bucură scriitorii, sculptorii sau compozitorii pensionați? Răspunsul Academiei Române – pentru că și acesteia i s-a solicitat părerea, a fost un ”da” hotărât. Răspunsul legiuitorului? Afirmativ și categoric. Activitatea jurnalistică are o importantă componentă creativă, chiar dacă ziaristul trebuie să țină seama de realitate și nu-și poate lăsa imaginația să zburde nestigherită, precum pictorul, creatorul de stihuri ori autorul de nuvele „fantasy”.

Problema cea spinoasă e alta, pentru administratorul banului public: cum vor fi acoperite costurile? E clasica problemă, ce răsare de fiecare dată când o lege determină noi (și deloc neglijabile) cheltuieli, pe seama bugetului de stat. La vremea pronunțării punctului său de vedere, executivul a susținut că relaxarea fiscală ar face anevoioasă susținerea unei asemenea măsuri ori cheltuieli, mai bine zis.

Neîndoielnic, jurnaliștii sunt tot creatori. Deci li se cuvine indemnizația. Neajunsul ar fi că pentru orice cheltuială nouă și greu de acoperit va lua naștere, mai devreme sau mai târziu, o taxă în plus. Dar și născocirea noilor biruri necesită creativitate! Așa că nu-i exclus să apară, într-o bună zi, încă o uniune „legal constituită și recunoscută” de creatori. O uniune de utilitate publică, taman bună de încadrat în prevederile Legii 8/2006. Uniunea creatorilor de… taxe!