Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Prevedere din Statutul polițistului declarată neconstituțională

CCR
La 19 aprilie 2016, plenul Curții Constituționale a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu următorul conținut: “Procedura şi cazurile de modificare şi/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale poliţistului se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispozițiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului sunt neconstituționale.

Curtea a constatat că dispozițiile art. 78 alin. (1) din Legea nr.360/2002 contravin art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție, deoarece procedura și cazurile de modificare și/sau suspendare a raporturilor de serviciu ale polițistului țin de statutul polițistului și trebuie reglementate prin lege organică, respectiv prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. CCR a mai constatat încălcarea prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (4), referitor la principiul separației și echilibrului puterilor în stat, și art. 1 alin. (5), întrucât dispozițiile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 deleagă reglementarea acestor aspecte esențiale ministrului de resort care este abilitat să adopte ordine.