Archive for » aprilie, 2016 «

media-144750961073813800

Printr-o Decizie a premierului Dacian Cioloş, publicată pe 28 aprilie în Monitorul Oficial, Valentina Conţescu a fost numită în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Anterior ea a deţinut funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului Călin Popescu-Tăriceanu.

În aceeaşi zi, Simona Olimpia Negru a fost numită secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, printr-o altă decizie a premierului.

1457335561_9840755

În data de 28 aprilie, președintele Klaus Iohannis a anunțat că a promulgat legea dării în plată, precizând că va fi publicată în aceeaşi zi în Monitorul Oficial. Legea va intra în vigoare la 15 zile de la publicarea în Monitor.

Iniţial, preşedintele a cerut Parlamentului reexaminarea legii dării în plată, iar ulterior a constat că Legislativul a ţinut cont de observaţiile sale şi a decis să promulge actul normativ.

Legea dării în plată se va aplica şi debitorilor care sunt în proces de executare silită, Prima casă va fi eliminată de sub incidenţa actului normativ şi totodată plafonul la care se aplică legea va fi majorat la 250.000 de euro.

Şeful statului nu va mai avea dreptul să retrimită legea spre reexaminare, singura posibilitate de contestare fiind Curtea Constituțională.

triumfPentru finisarea lucrărilor de consolidare, restaurare și conservare la Arcul de Triumf și pentru amenajarea peisagistică aferentă, primăria Municipiului București (PMB) a contractat lucrări în valoare de circa 2 milioane de lei.

Astfel, valoarea totală finală a contractului este de 1.981.077,70 de lei, fără TVA.

Contractul a fost atribuit prin negociere fără publicarea unui anunț de participare, deoarece „Lucrările/ produsele/ serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice”. Criteriul de atribuire a fost prețul cel mai mic.

UEComisia Europeană (CE) a solicitat României să ia măsuri pentru a asigura transpunerea în legislația națională a Directivei privind siguranța activităților off-shore (Directiva 2013/30/UE).

Actul normativ cere statelor membre să pună în aplicare o serie de norme pentru a contribui la prevenirea accidentelor, dar și pentru a reacționa prompt și sigur în cazul apariției unor astfel de accidente la instalațiile din larg (off-shore) de extracție a petrolului sau gazelor.

De asemenea, trebuie puse la dispoziția cetățenilor informații referitoare la modul în care companiile și statele membre ale UE păstrează instalațiile în condiții de siguranță, iar companiile ar trebui să fie răspunzătoare de daunele cauzate speciilor marine protejate și habitatelor naturale.

biochemistryDeși de-abia au debutat în viața profesională, unii cugetă deja, cu jind, la pensie. Alții, pasionați de activitatea lor, ar dori să amâne pe cât posibil despărțirea de profesie, prelungind pe cât posibil timpul petrecut „în câmpul muncii”. Nu-i rău, dacă pe angajat îl țin puterile… Numai să fie posibil și din punct de vedere legal! Mai mult …

lcMemorandumul privind calendarul de măsuri necesare îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a sistemului de probaţiune a fost aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Justiţiei şi Ministerului Afacerilor Interne. Valoarea totală estimată necesară pentru aplicarea şi realizarea calendarului constituie 838,45 milioane euro şi prevede înfiinţarea a 10.895 locuri noi de cazare şi modernizarea a 1.651 locuri, până în 2023.

În acest sens contribuţia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este de 740,23 milioane euro,  Direcţia Naţională de Probaţiune va aloca 21,47 milioane euro şi Ministerul Afacerilor Interne – 76,73 milioane euro.

Calendarul cuprinde 4 acte normative care privesc:
– normalizarea cadrului de implementare a noilor sancţiuni neprivative de libertate, prin acoperirea vidului existent în prezent în care activitatea de probaţiune este realizată după norme tranzitorii;
– măsurile privind resursele umane, astfel încât să se reducă volumul de activitate /consilier de probaţiune, prin suplimentarea graduală a schemei de personal, până în 2018, cu 626 de posturi consilier de probaţiune,
– încadrarea a 171 angajaţi pentru a realiza atribuţiile de secretariat şi administrative, realizate în prezent tot de consilierii de probaţiune.

downloadOrdonanţă de Urgenţă care determină condiţiile privind încheierea, actualizarea şi elementele contractului de servicii publice în domeniul transportului cu metroul a fost adoptată de Guvern.

Astfel, Executivul va oferi subvenţii pentru călătoria în metrou a elevilor, studenţilor, navetiştilor şi pensionarilor.

De asemenea a fost adoptat de Guvern un Memorandum cu privire la acordarea compensaţiei, sub forma subvenţiei, pentru serviciul public de transport cu metroul. Potrivit Memorandumului, compensaţia va fi acordată sub forma unei scheme de ajutor de stat a cărei perioadă de efectuare a plăţilor se estimează că va fi 2016-2019. Bugetul total estimat al ajutorului de stat individual pentru întreaga perioadă este de 1.428,28 milioane lei, adică în jur de 350 de milioane lei pe an.

 

masini-in-coloana-voceatransilvaniei.ro_

Începând cu 1 iulie 2016, toate autovehiculele noi, la prima înmatriculare, dar şi maşinile la mâna a doua, care sunt aduse în ţară pentru înmatriculare, vor primi cărţi de identitate auto de tip nou.

Directorul general al instituţiei, George Dincă, susţine că cărţile de identitate vor conţine mai multe informaţii privind datele tehnice ale maşinii, unele fiind necesare pentru stabilirea impozitelor. Elementele noi sunt trecerea în cartea de identitate a unor informaţii precum norma de poluare europeană, valoarea CO2, sistem de propulsie.

Se vor păstra vechile documente în cazul în care şoferii efectuează unele modificări tehnice, precum montarea unui sistem de alimentare cu gaz tip GPL.

Schimbarea cărţilor de identitate va fi gratuită.

scrDecretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 82/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală a fost semnat de Președintele Klaus Iohannis.

Potrivit declaraţiilor secretarului de stat în Ministerul Justiției, Florin Moțiu, actul normativ stabileşte durata maximă pentru care poate fi dispusă măsura controlului judiciar sau a controlului judiciar pe cauțiune în etapa camerei preliminare sau în cursul judecății.

Prin acest act normativ s-a stabilit o durată maximă pentru care poate fi dispusă măsura controlului judiciar, sau măsura controlului judiciar pe cauțiune, respectiv 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii dacă se mențin temeiurile pentru care a fost determinată luarea acestei măsuri, sau au apărut temeiuri noi. Durata totală în timpul urmăririi penale nu poate depăși un an, dacă pedeapsa prevăzută de lege este închisoare de cel mult 5 ani, respectiv doi ani, dacă durata este mai mare„, a mai spus Florin Moțiu.

ccGuvernul a aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători“CFR-Călători elaborat pe baza Planului de administrare şi a Planului de management al Companiei. Principalul obiectiv impus îl reprezintă creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi disciplinei financiare.

Conform documentului, pentru acest an, veniturile totale ale companiei sunt evaluate la 2.232,5 milioane lei, cheltuielile totale la 2.231,2 milioane lei, consemnându-se astfel un profit brut în sumă de 1.235 milioane lei.

De asemenea, compania are alocată pentru investiţii suma de 76,94 milioane de lei, fonduri din care vor fi finanţate proiecte de modernizare a transportului feroviar de călători, respectiv achiziţionarea de rame electrice sau trenuri electrice noi, de vagoane şi locomotive.