Archive for » martie, 2016 «

baniiiiiiiii_44961100Proiectul de lege privind venitul minim de incluziune care cumulează trei ajutoare sociale în unul singur: ajutorul de incluziune, ajutorul de sprijin pentru familiile cu copii şi ajutorul pentru încălzire a fost adoptat de Guvern.

Aceste trei tipuri de ajutoare sociale se vor subscrie acestui mecanism de venit minim de incluziune, la care se mai adaugă câteva elemente în plus, anume plata asigurărilor de sănătate, asigurarea de locuinţă pentru persoanele care au o locuinţăşi ajutoare de urgenţă în caz de necesitate.

Astfel este un mecanism mult mai simplificat, în sensul că nu se mai depun trei solicitări pentru venituri diferite, ci o singură solicitare la primărie, care are datoria şi va avea capacitatea să implementeze toate aceste ajutoare.

De asemenea persoana care beneficiază de acest venit poate avea venituri de natură salarială, dar dacă nu depăşeşte plafoanele pe care le stabileşte legea, va putea beneficia la rândul ei de parte din venitul de incluziune.

medicamentePreşedintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului pentru reexaminare Legea care reglementează vânzarea medicamentelor pe internet.

În cererea de reexaminare asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 se arată că „potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 266/2008, în farmaciile comunitare, oficinele locale de distribuție, farmaciile din unitățile medicale aflate în structura ministerelor cu rețea medicală proprie, drogheriile, farmaciile și oficinele locale de distribuție din sistemul penitenciar este interzisă utilizarea tehnicii de vânzare cu autoservire pentru medicamentele de uz uman sau veterinar. De asemenea, potrivit alin. (4) al art. 2 din același act normativ, distribuția cu amănuntul a medicamentelor se face numai prin farmacii, oficine locale de distribuție și drogherii. Față de aceste prevederi ale Legii nr. 266/2008 se poate deduce că în prezent nu este interzisă  în mod expres vânzarea de medicamente către populație prin intermediul internetului. Fără a interveni asupra acestor texte, prin Legea transmisă la promulgare este introdus în conținutul art. 2 un nou alineat, alin. (41), potrivit căruia vânzarea și eliberarea prin intermediul serviciilor societății informaționale a medicamentelor care se acordă fără prescripție medicală este permisă numai în cazul farmaciilor comunitare și drogheriilor autorizate potrivit prezentei legi, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății”.

Prin urmare, se constată că între actualele reglementări ce conțin dispoziții restrictive cu privire la vânzarea de medicamente fără prescripție medicală și prevederile nou introduse, ce permit vânzarea și eliberarea prin intermediul serviciilor societății informaționale a acestui tip de medicamente, în condițiile ce vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății, există nu numai o lipsă de corelare a normelor, dar și o discrepanță sub aspectul politicilor menite să asigure sănătatea publică.

taxe1
Potrivit Codului de procedură fiscală dacă un contribuabil nu depune declarația de impunere, atunci organul fiscal poate proceda la stabilirea din oficiu a creanțelor fiscale, emițând o decizie de impunere. Regula este că stabilirea din oficiu nu se poate face înainte de a trece un termen de 15 zile de la înștiințarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației de impunere. Știrile juridice arată că această regulă nu este aplicabilă după începerea inspecției fiscale pentru obligațiile fiscale nedeclarate.

În termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, contribuabilul poate depune declarația de impunere pentru creanțele fiscale care au făcut obiectul respectivei decizii, sub sancțiunea decăderii, chiar dacă acest termen se împlinește după împlinirea termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale. Regula este că decizia de impunere se anulează de organul fiscal la data depunerii declarației de impunere. Mai mult …

up

Proiectul care spunea că nu se poate executa silit un cont bancar dacă aparţine unui partid politic a trecut de Camera Deputaţilor.

La iniaţiativa a trei senatori PSD, orice cont de partid este considerat special şi nu poate fi poprit. Deputaţii au fost de acord cu iniţiativa, prin urmare partidele politice din România tocmai şi-au făcut un cadou într-un an cu campanii electorale.

Astfel, Partidul Social Democrat, care are datorii de aproape şapte milioane de euro, are conturile ferite de eventuale executări silite. De această lege va beneficia şi Partidul Naţional Liberal care are datorii de şase milioane de euro.

Totodată, Camera Deputaţilor a trecut şi prevederea care le dă dreptul partidelor politice să îşi poată închiria spaţiile pe care le deţin în alte scopuri. Asta ar ajuta partidele să obţină fonduri suplimentare pentru finanţarea campaniilor electorale.

Datele Institutului de Politici Publice arată că, din 2012 până în prezent, nu a existat vreun partid politic care să încheie situaţia financiară cu datorii mai mici de două milioane de euro.

Dacă un partid are conturile blocate, nu poate depune liste cu candidaţii. În plus, un cont blocat înseamnă şi lipsa finanţării pentru campania electorală.

masa lemnoasaPropunerea legislativă conform căreia pot fi confiscate mijloacele de transport cu care se realizează transportul fraudulos de material lemnos a fost aprobată de senatorii din Comisia juridică.

Astfel, proiectul modifică Legea nr. 171/2010 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice.

Potrivit actului normativ, sancţiunea pentru săvârşirea contravenţiei silvice constă în reţinerea sau confiscarea bunurilor utilizate, destinate sau rezultate din săvârşirea contravenţiei silvice, inclusiv mijlocul de transport cu care s-a realizat transportul fraudulos de material lemnos şi/sau retragerea autorizaţiei sau atestatului, după caz.

Transportul fraudulos reprezintă transportul de material lemnos pentru care nu există documentaţia solicitată de lege sau pentru care datele din documentaţie diferă faţă de cele reale. Agentul constatator care aplică sancţiunea dispune şi reţinerea, confiscarea bunurilor destinate, utilizate sau rezultate din contravenţiile silvice, inclusiv confiscarea mijlocului de transport prin care s-a realizat transportul fraudulos de material lemnos, în condiţiile legii.

fumator_66467000

La doar două săptămâni de la intrarea ei în vigoare, Legea antifumat ar putea fi modificată. Senatorii jurişti au adoptat, pe 30 martie 2016, mai multe amendamente în favoarea fumătorilor.

Amendamentele, citite de către senatorul PNL, Steliana Miron, în Comisia juridică, au primit susţinerea tuturor senatorilor prezenţi la şedinţă.

Conform acestor amendamente, spaţiul închis va fi definit ca orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este încadrat de pereţi de jur imprejur.

Astfel, potrivit modificărilor dorite, fumatul va fi permis în camere special amenajate, cu respectarea următoarelor condiţii – să servească exclusiv fumatului şi activităţilor asociate fumatului, cum ar fi de exemplu consumul de cafea, băuturi calde sau băuturi răcoritoare.

lc
La 30 martie 2016, senatorii din Comisia juridică au respins proiectul de lege privind completarea Codului Penal, în sensul introducerii pedepsei cu închisoarea de la 2 la 5 ani pentru vânzătorii de autovehicule care falsifică datele sau carateristicile tehnice ale maşinilor. Actul normativ urmează să fie votat de plenul Senatului, Camera Deputaţilor fiind for decizional.

Potrivit propunerii legislative, se introduce infracţiunea de „înşelăciune privind date sau caracteristici ale vehiculelor”. Prin date sau caracteristici ale vehiculelor se înţelege: elemente de indentificare, provenienţa, modificările şi intervenţiile, inclusiv asupra odometrului, istoricul reviziilor, reparaţiilor şi accidentelor rutiere în care a fost implicat vehiculul. Fapta constituie infracţiune independent de diligenţa depusă de persoana care devine titular de drepturi asupra vehiculului.

Infracţiunea de înşelăciune săvârşită în legătură cu date sau caracterisrici ale vehiculelor este introdusă în categoria celor care ţin de siguranţa pe drumurile publice şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani.

vaca_porcGuvernul României a informat că crescătorii de animale vor primi în 2016 sprijin financiar potrivit schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor.

Conform Executivului, durata de aplicare a schemei de ajutor de stat este 2015 – 2020, cu o valoare de circa 881,1 milioane lei.

Astfel, pentru acest an, Guvernul a stabilit suma de 32 milioane de lei ca valoare totală maximă a schemei de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, din care 18,5 milioane de lei se acordă pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, iar 13,5 milioane lei pentru speciile ovine şi caprine.

De asemenea, Executivul a hotărât simplificarea documentaţiei şi scurtarea termenului de depunere a cererii de plată pentru solicitanţii de ajutor de stat. Prin urmare, termenul de depunere a cererii de plată s-a redus la 20 de zile lucrătoare deoarece prestatorii întâmpină dificultăţi în asigurarea resurselor financiare pentru efectuarea serviciilor.

lc
La 30 martie 2016, Guvernul României a aprobat Programul de acțiune pentru 2016 privind proiectarea și executarea lucrărilor de intervenție pentru reducerea riscului seismic la construcțiile cu destinație de locuință multietajată. În acest context a fost alocată suma de 25 de milioane de lei pentru anul curent.

Programul de acțiune pentru 2016 vizează 80 de clădiri, dintre care 66 sunt clădiri renominalizate din programul de acțiune din 2015, altele 14 sunt clădiri nou intrate în acest program. Pentru 33 de clădiri va fi elaborată documentația tehnico-economică, iar restul 47 vor beneficia de actualizarea documentației.

prima-masina11-original

Potrivit unui comunicat al Guvernului, voucherele obținute prin Programul „Rabla” vor putea fi utilizate drept avans pentru achiziționarea unui autoturism nou prin Programul „Prima mașină”.

În data de 30 martie 2016, Guvernul a adoptat o hotărâre care corelează cele două programe guvernamentale astfel încât un beneficiar al Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național va putea achiziționa un autoturism nou în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, folosind facilitatea acordată prin Programul „Rabla” pentru justificarea achitării avansului de minimum 5% din prețul de achiziție a noului autoturism.

Pentru acest an, Guvernul a stabilit ca plafonul garanțiilor care pot fi emise în cadrul Programului „Prima mașină” să fie de 100 de milioane de lei din diferența neutilizată din plafonul alocat pentru 2015. Pentru anul trecut, plafonul alocat garanţiilor emise pentru acest program a fost de 350 de milioane de lei. Până la finalul anului 2015, au fost acordate 193 de garanţii.

Guvernul a adus aceste modificări în scopul creşterii atractivităţii Programului „Prima maşină”, prin acordarea posibilităţii cumulării beneficiilor celor două programe guvernamentale.