Categories
Învăţământ şi educaţie Legislaţie utilă Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

HG privind acordarea şi retragerea titlurilor de doctor

lc
Potrivit unei Hotărârii de Guvern, acordarea şi retragerea titlurilor de doctor vor fi în atribuţiile instituţiei organizatoare, adică a universităţilor, iar Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) va fi instanţă de apel. În acest caz, miniştrii Educaţiei nu vor putea “ocoli” retragerea unui titlu de doctor odată ce rectorul universităţii în cauză a semnat decizia, care a fost avizată şi de CNATDCU.

Actul normativ mai prevede că în momentul finalizării tezei de doctorat, rezumatul acesteia va fi publicat pe site-ul universităţii sau, după caz, al Academiei Române şi va fi consultat public după emiterea dispoziţiei de numire a comisiei de susţinere. Teza în format tipărit va fi consultată la biblioteca universităţii sau, după caz, a Academiei Române cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru susţinerea publică.

În cazul în care doctorandul nu va opta pentru publicarea distinctă a tezei, forma digitală va fi făcută publică şi va putea fi accesată liber pe platforma naţională după emiterea dispoziţiei de acordare a titlului de doctor. Dacă se vor înregistra sesizări cu privire la încălcări ale eticii universitare în cadrul tezei de doctorat, acestea vor fi analizate de comisia de etică a universităţii sau, după caz, a Academiei Române, dar fără a depăşi termenul maximum de 30 de zile.