Categories
Articole Economie Persoane juridice. Societăţi Protecţia consumatorului

Ai cumpărat un produs şi s-a defectat la scurtă vreme? Ultimele ştiri juridice îţi sunt prielnice!

prodConsumul a devenit o a doua natură a omului modern. Atunci când nu doarme, omul zilelor noastre… consumă. Produsele sunt disponibile într-o cantitate din ce în ce mai mare. Calitatea? Câteodată (sau cam prea des) lasă de dorit!

Ce faci, dacă laptopul sau frigiderul ţi se defectează la nici două săptămâni de la achiziţionare? Întâi şi întâi, te înfurii. Dar furia este cel mai nerod sfătuitor cu putinţă. Deci, te calmezi, apoi te întrebi: “ce-i de făcut?” Răspunsurile cele mai bune le vei găsi în legislaţie. De exemplu, în Legea 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora!  

Garanţia comercială reprezintă orice angajament pe care vânzătorul şi-l asumă faţă de consumator în ceea ce priveşte înapoierea preţului achitat de către consumator, repararea sau substituirea produsului achiziţionat, în situaţia în care nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile privind garanţia sau publicitatea aferentă, fără a fi solicitate costuri în plus.

Garanţia legală de conformitate e definită ca ocrotirea juridică de care beneficiază consumatorul, ce rezultă ca un efect legal în relaţie cu lipsa de conformitate, constituind îndatorirea legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără costuri în plus, să aducă produsul la conformitate, inclusă fiind înapoierea preţului achitat, repararea sau înlocuirea, dacă produsul nu va corespunde condiţiilor precizate în declaraţiile privind garanţia sau în reclama ce i s-a făcut.

Reparaţiile sau înlocuirile produselor necorespunzătoare vor fi efectuate într-un interval de timp stabilit de comun acord şi-n scris între consumator şi vânzător, ţinându-se seama de natura produselor şi de scopul pentru care-au fost achiziţionate. Acest interval nu va dura mai mult de 15 zile calendaristice de la data la care persoana care a achiziţionat bunul l-a informat pe vânzător cu privire la lipsa de conformitate a produsului ori l-a predat vânzătorului în temeiul unui act de predare-preluare.

 

Noutăţi legislative

OG 9/2016 pentru modificarea Legii 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora a fost publicată în “Monitorul Oficial” 66/2016. Din noile ştiri juridice rezultă că vânzătorul are, pentru produsul înlocuitor, aceleaşi obligaţii ca şi pentru produsul care-a fost vândut iniţial.

Este ştiut că orice consumator poate cere fie diminuarea corespunzătoare a preţului, fie rezoluţiunea contractului, dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului, dacă vânzătorul n-a luat măsura reparatorie într-o perioadă de timp acceptabilă sau dacă acela n-a luat măsura reparatorie fără neajunsuri semnificative pentru consumator.

Angajarea răspunderii vânzătorului privind garanţia legală de conformitate are loc atunci când lipsa de conformitate survine într-un termen de 2 ani, socotiţi de la momentul la care bunul a fost livrat. Din perspectivă juridică, garanţia comercială este obligatorie pentru ofertant, în condiţiile specificate în declaraţiile care privesc garanţia şi publicitatea făcută pentru produs.

 

Despre conţinutul certificatului de garanţie

Parcurgând recentele noutăţi legislative aflăm că un certificat de garanţie care a fost eliberat în temeiul garanţiei comerciale va trebui să includă menţiuni legate de drepturile conferite consumatorului de către lege şi să arate clar că drepturile acestea nu-s lezate prin garanţia oferită.

În certificatul de garanţie emis în temeiul garanţiei comerciale ar trebui să figureze durata medie de folosire, termenul de garanţie, elementele prin care produsul poate fi identificat, modalităţile de asigurare a garanţiei (reparare, întreţinere, înlocuire). Să mai spunem că la redactarea certificatului de garanţie se va folosi un limbaj pe înţelesul tuturor?! O spunem, fiindcă şi legea o face!

Certificatul de garanţie va fi furnizat, la solicitarea consumatorului, în scris ori pe orice alt suport „durabil, disponibil şi accesibil”. Chiar dacă certificatul de garanţie nu respectă aceste cerinţe, nu va fi afectată valabilitatea sa, dar consumatorul va putea să-i ceară vânzătorului îndeplinirea condiţiilor cuprinse în declaraţiile ce privesc garanţia.

Produsele de utilizare îndelungată vor fi acompaniate de către un certificat de garanţie emis în temeiul garanţiei comerciale iar dacă legislaţia prevede astfel, de declaraţia de conformitate, dar şi de cartea tehnică sau de instrucţiunile de întrebuinţare, instalare, exploatare şi întreţinere pe care le-a eliberat fabricantul.

 

Termenul de garanţie – prelungit cu timpul de nefuncţionare!

În cazul în care un produs de folosinţă îndelungată defect a fost înlocuit în cadrul termenului de garanţie, pentru produsul obţinut în locul celui nefuncţional va fi dobândit un nou termen de garanţie, care va începe să curgă din momentul preschimbării produsului.

În cazul în care nu pot fi reparate sau dacă durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor survenite în termenul de garanţie legală de conformitate depăşeşte 10% din durata acestui termen, produsele de utilizare îndelungată care s-au defectat în termenul de garanţie legală de conformitate vor fi înlocuite, la cerere. Sau vânzătorul îi va înapoia consumatorului preţul produsului!

Atunci când un bun de folosinţă îndelungată a fost obţinut prin tragere la sorţi la o tombolă, a fost câştigat la concurs ori a fost acordat gratuit sau la preţ redus, termenul de garanţie va începe să curgă de la data intrării bunului în stăpânirea consumatorului.

Din recentele ştiri juridice rezultă că timpul de nefuncţionare cauzat de către lipsa de conformitate survenită în cadrul termenului de garanţie va prelungi termenul de garanţie legală de conformitate şi pe acela al garanţiei comerciale.

Timpul de nefuncţionare începe să curgă fie din momentul în care lipsa de conformitate a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului, fie de la momentul la care produsul a fost prezentat vânzătorului sau unităţii de reparaţii, până când el a fost adus la starea normală de folosire şi, respectiv, până la înştiinţarea scrisă efectuată în sensul ridicării produsului sau la predarea lui.

Omul zilelor noastre consumă un volum imens de bunuri şi servicii. Preţul ultim plătit pentru orice bun sau serviciu este… timpul. Nu poţi „produce” bani fără a oferi în schimb societăţii mai mult sau mai puţin timp din viaţa ta. Dacă ai succes în afaceri înseamnă că-ţi foloseşti timpul cu mare eficienţă şi dibăcie în atragerea banilor.

Totodată, achiziţionarea repetată a unor produse de slabă calitate înseamnă o mare… pierdere de vreme. Cine nu crede se va convinge negreşit, la timpul potrivit!